Toekenning bijdrage ELENA aan WarmteStad officieel

07-10-2016

Op 1 oktober jongstleden kreeg WarmteStad een officiële toekenning van de Europese Investeringsbank voor een ELENA-subsidie van maximaal 2 miljoen euro.

De European Local Energy Assistance (ELENA) is in het leven geroepen door de Europese Commissie om duurzame energie opwekking te stimuleren. In maart van dit jaar werd al duidelijk dat WarmteStad aanspraak zou kunnen maken op deze subsidie, maar nu is het ook officieel toegekend. Met deze bijdrage kan 90% van de voorbereidingskosten van het project ‘Warmtenet Noordwest’ worden gedekt.