Water verbindt!

29-06-2017

In het Jaarverslag 2016, dat vandaag 30 juni in de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders (AvA) is vastgesteld, laat Waterbedrijf Groningen zien wat het in 2016 heeft gepresteerd, hoe de vlag er bij hangt. Verhalend en cijfermatig.

In water ligt onze maatschappelijke uitdaging en opgave. Water verbindt ons met onze klanten, samenwerkingspartners, toeleveranciers, medewerkers, aandeelhouders en andere stakeholders. Samen met hen voelen wij ons verbonden aan onze maatschappelijke opgave, een duurzame samenleving. Aan deze opgave ontlenen wij onze rol die is gericht op het duurzaam omgaan met water en het duurzaam veilig stellen van de waterbelangen in onze regio. Met de kennis, kunde en inzet van onze mensen en inzet van onze materialen.

Samenwerken is hierbij het sleutelwoord. Samen met andere partijen denken we vooruit en doen we concreet. We laten onze plannen verbinden door water en werken, balancerend tussen de verschillende belangen en doelen, eendrachtig aan gedeelde ambities.

Aan de hand van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering garandeert Waterbedrijf Groningen 24/7 schoon en betrouwbaar water tegen de laagst mogelijke prijzen en vullen wij onze brede maatschappelijke rol in om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Dat doen we met een geïntegreerde aanpak van productie, distributie en levering en via een integrale benadering, doelstelling en uitvoering.

Het bindmiddel: water!

Ga naar het Jaarverslag 2016