Waterbedrijf Groningen actief in de wereld

22-03-2016

Vandaag is het Wereld Waterdag. Tijdens deze dag, in 1992 door de VN officieel in het leven geroepen, wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor de wereldwijde waterproblematiek. Net als veel andere Nederlandse drinkwaterbedrijven draagt ook Waterbedrijf Groningen zijn steentje bij. Door het delen van kennis, kunde en het aangaan van partnerschappen met collega-bedrijven in ontwikkelingslanden.

Voor veel mensen is het vanzelfsprekend dat er schoon en veilig water uit de kraan komt en dat de sanitaire voorzieningen prima in orde zijn. In veel delen van de wereld is dat niet zo. Waterbedrijf Groningen is al meerdere jaren actief om drinkwater in ontwikkelingslanden te verbeteren en zo een bijdrage te leveren aan de Milenniumdoelen van de Verenigde Naties. Sinds 2014 vindt de uitzending van medewerkers plaats vanuit Vitens Evides International (VEI), een samenwerking met diverse drinkwaterbedrijven. VEI draagt bij aan structurele verbetering van drinkwater en sanitatie in Azië en Afrika.

Ervaringen van medewerkers Waterbedrijf Groningen
Waterbedrijf Groningen neemt deel aan projecten in diverse landen, zoals Uganda, Etiopië, Bonaire en Mozambique.

Medewerker Wim Klootsema kwam vorige week terug uit Mozambique: “Tijdens mijn verblijf in Mozambique heb ik door middel van trainingen bijgedragen aan een verbetering aan kwaliteit en de continuïteit van het drinkwater. Inwoners van dit land worden regelmatig ziek door vervuild water en komt voor dat er geen druk op de leiding staat. Tijdens de gegeven trainingen heb ik samen met een collega van Waternet elke stap van bron tot tap bij langs gelopen. Aan het einde van de training kregen de medewerkers een certificaat. Iets wat voor de meeste de eerste keer was dat ze überhaupt een diploma kregen.”

Collega Diederik Visscher is in 2014 en 2015 in zowel Indonesië als in Mozambique geweest: “In beide landen ben ik bezig geweest met het inventariseren van de belangrijkste veiligheid- en milieu risico’s. Vervolgens heb ik dit besproken en worden er nu geen straatkinderen meer ingezet om zakken met chemicaliën in- en uit te laden. Zijn omwonenden bij een drinkwaterproductie geïnformeerd over de risico’s van het spoelwater uit de fabriek. Zwemmen er geen kinderen meer in dat spoelwater en heeft iedere operationele medewerker persoonlijke beschermingsmiddelen gekregen en zijn ze op de hoogte van de risico’s van het gebruik van chemicaliën. Ook zijn er op de meest onveilige locaties waarschuwingsborden opgehangen.”

Over Wereld Waterdag
Wereldwijd staan waterbeheer en sanitatie onder druk. Dit leidt onder meer tot voedsel tekorten, uitputting van natuurlijke bronnen en bodemdaling. Klimaatverandering en demografische en economische ontwikkelingen hebben ons bewust gemaakt van de noodzaak om aandacht te vragen voor deze wereldwijde uitdagingen.

In 1992 hebben de Verenigde Naties (VN) 22 maart uitgeroepen tot Wereld Waterdag. Elk lid van de VN heeft zich gecommitteerd om deze dag te benutten voor het creëren van bewustwording bij het brede publiek en sectorpartijen over de nationale en mondiale waterproblematiek door activiteiten te organiseren die passen binnen de nationale context.