Waterleiding met vijf kranen onder A7 en Winschoterdiep door geboord

22-06-2016

Een transportwaterleiding met een lengte van 386 meter en een doorsnede van 70 centimeter is dinsdagmorgen 21 juni 2016 onder de A7 en het Winschoterdiep bij Sappemeer door getrokken. Wiebe Klijnstra van Radio Noord kwam een kijkje nemen.

Dick 1dick 3

De klus werd geklaard met behulp van vijf kranen en vereiste militaire precisie.

Baggeren

Het Winschoterdiep wordt in opdracht van de provincie Groningen uitgebaggerd en geschikt gemaakt voor grotere schepen. Onder het Winschoterdiep, vlak onder de bodem, lag een waterleiding uit 1961. Die kwam bloot te liggen en is nu vervangen door een nieuw exemplaar.

De nieuwe leiding komt veertien meter onder het kanaal te liggen. Op 19 juli wordt hij verbonden met het bestaande waterleidingnet.