Werkzaamheden Grunobuurt als voorbereiding op ARZ

02-07-2015

Waterbedrijf Groningen gaat een deel van haar transportleiding verleggen om ruimte te maken voor de toekomstige aanleg van de nieuwe Ring Zuid. We verwachten eind deze zomer in de Grunobuurt te kunnen starten met het verleggen van onze leidingen.

Hierover stond onlangs al één en ander toegelicht in de krant van Groningen Bereikbaar (pagina 14-15) en afgelopen week was er een informatiebijeenkomst in het Infrahuis. Zo’n dertig ondernemers, scholen en inwoners van de Grunobuurt kwamen dinsdag 30 juni naar de informatiebijeenkomst. Er was ’s middags eerst een sessie voor bedrijven en scholen, en ’s avonds voor bewoners. De twee informatiebijeenkomsten waren georganiseerd door Waterbedrijf Groningen in samenwerking met Aanpak Ring Zuid en de gemeente Groningen. De bezoekers kregen antwoord op al hun vragen.

De werkzaamheden beginnen naar verwachting eind augustus/begin september en duren ongeveer drie maanden. Zodra de precieze planning en de werkzaamheden bekend zijn, worden de inwoners en ondernemers in de wijk hierover nader per brief geïnformeerd.

Ter voorbereiding op deze werkzaamheden eind augustus gaat het waterbedrijf de komende periode de afsluiters in het leidingnet controleren of ze goed werken. Dit zijn kranen waarmee een deel van het waterleidingnet kan worden afgesloten om werkzaamheden aan de waterleiding uit te kunnen voeren. Zie hier het volledige bericht.