Werkzaamheden Grunobuurt van start

14-09-2015

Deze week start Waterbedrijf Groningen met de eerste voorbereidingen voor de ombouw van de nieuwe zuidelijke ringweg. In de buurt van de zuidelijke ringweg liggen veel ondergrondse waterleidingen. Een deel hiervan moet worden verlegd om de ombouw van de zuidelijke ringweg mogelijk te maken. Zo komt er een nieuwe waterleiding vanaf de westelijke ringweg, via de Concourslaan, de Paterswoldseweg en de Snelliusstraat tot aan de Muntinglaan.

Uitvoering door aannemer Hak

Aannemer Hak gaat de werkzaamheden uitvoeren in nauwe samenwerking met – en onder toezicht van Waterbedrijf Groningen. De eerste (voorbereidende) werkzaamheden starten deze week (14 september) en duren circa 10 tot 12 weken.

Meer informatie per brief

Het werk wordt in fases uitgevoerd om zo de overlast zo veel mogelijk te beperken. Voordat de werkzaamheden in de straat beginnen worden de bewoners en/of bedrijven en scholen hierover per brief geïnformeerd door aannemer Hak.

Overlast

We doen onze uiterste best de overlast zo veel mogelijk te beperken. Toch is enige hinder onvermijdelijk. Dat kan gaan om geluidshinder, verkeershinder en/of ongemak met parkeren. Zo worden de Snelliusstraat, de Lorentzstraat (deels) en de Muntinglaan (deels) enkele weken gedeeltelijk opgebroken, waardoor de straat beperkt bereikbaar is voor autoverkeer. Ook de werkzaamheden aan de Paterswoldseweg veroorzaken enig (verkeers)hinder. Eventuele verkeersmaatregelen en/of omleidingen worden in nauwe afstemming met de gemeente bepaald.

Tussendoor vragen? Maak gebruik van het spreekuur

Gedurende de werkzaamheden plaatst de aannemer een directiebouwkeet op de hoek van de Paterswoldseweg/Laan van de Vrede. Iedere woensdag van 08.00 uur tot 09.30 uur kunnen bewoners hier terecht voor meer informatie en vragen over de werkzaamheden. In de bouwkeet hangt ook een overzicht van de planning: wanneer zijn ze waar aan het werk. Deze planning wordt continu geactualiseerd.

Volg de vorderingen via BouwApp

De vorderingen van het project kunt u volgen via de ‘BouwApp’ van Axendo. Deze app is gratis te downloaden en is beschikbaar voor Apple, Android en Windows. Na het installeren start u de app en zoekt u ‘Groningen-Concourslaan e.o.’ Voeg het project toe aan uw favorieten en u ontvangt bij elke nieuwe update een bericht.

Wilt u meer informatie over de ombouw van de zuidelijke ringweg, kijk dan op: www.aanpakringzuid.nl