Werkzaamheden Esperantokruising als voorbereiding op ARZ

20-06-2017

Als voorbereiding voor de ombouw van de zuidelijke ringweg werkt Waterbedrijf Groningen aan het verleggen van de waterleiding. Binnenkort legt Waterbedrijf Groningen een nieuwe waterleiding aan, onder het spoor door, ter hoogte van de Esperantostraat.

Nieuwe leiding onder het spoor via een boring

De nieuwe leiding gaat onder het spoor door en wordt aangelegd via een gestuurde boring, zodat het treinverkeer geen hinder ondervindt en de overweg open kan blijven. De (voorbereidende) werkzaamheden zijn inmiddels gestart en duren tot begin augustus.

Overlast als gevolg van de werkzaamheden

We streven er uiteraard naar om de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken. Toch is enige hinder onvermijdelijk. Dat kan gaan om geluidshinder, verkeershinder en/of ongemak met parkeren. De werkzaamheden gebeuren in overleg en met goedkeuring van de gemeente Groningen. Ook de eventuele verkeersmaatregelen en/of omleidingen worden in nauwe afstemming met de gemeente bepaald en zo goed mogelijk aangegeven met borden.

Omleidingen en/of gedeeltelijke stremmingen

Er zijn verkeersstremmingen/omleidingen voor Meeuwerderbaan, Meeuwerderweg, Esperantostraat, Helperzoom en Waterloolaan:

  • Tijdens de werkuitvoering wordt de kruising Meeuwerderweg / Esperantostraat gedeeltelijk afgezet voor het opstellen van de boorinstallatie.
  • De aansluiting van Meeuwerderbaan op de Meeuwederweg en Esperantostraat wordt helemaal afgesloten.
  • De Waterloolaan wordt gedeeltelijk afgezet voor het uitleggen van de buis die onder het spoor door getrokken moet worden.
  • De fietstunnel tussen de Esperantostraat en H.L. Wichersstraat wordt gestremd.
  • Voor de parkeerplaatsen in de Waterloolaan geldt gedurende uitvoering van de werkzaamheden een tijdelijk algeheel parkeerverbod.

Verkeershinder door stremmingen en/of transport

  • Bij aanvang van het project wordt de boorinstallatie aangevoerd en opgesteld in de Esperantostraat. Door zowel de aanvoer, als de opbouw van de installatie, kan tijdelijk verkeershinder ontstaan.
  • Tijdens de uitvoering van de boring wordt één rijbaan van de Esperantostraat afgesloten en wordt er gedurende de boring boorspoeling afgevoerd. Door zowel de gedeeltelijke stremming als de genoemde transporten met boorspoeling kan er eveneens af en toe verkeershinder ontstaan.
  • In de Waterloolaan wordt een (materialen)depot ingericht voor de buizen. De aanvoer van materiaal kan enige verkeershinder veroorzaken. Nadat de leidingdelen aan elkaar zijn gelast wordt de leiding uitgelegd langs de zuidkant van de Waterloolaan. De gelaste buis wordt afgeschermd met bouwhekken.

Heeft u vragen/opmerkingen over de werkzaamheden?

Aannemer Alsema plaats een directiebouwkeet ter hoogte van de fietstunnel aan de zijde van de Esperantotunnel. Vanaf woensdag 28 juni kunt u hier iedere woensdag tijdens het inloopspreekuur van 08.00 tot 09.00 uur terecht voor uw vragen/opmerkingen over de werkzaamheden.

Wilt u of kunt u met uw vraag, opmerking of klacht niet zolang wachten, neemt u dan tijdens kantooruren contact op met onze afdeling Technische Klantcontacten, telefoonnummer (050) 368 86 88 (optie 3).

Meer informatie over Aanpak Ring Zuid
Wilt u meer informatie over de werkzaamheden omtrent de ombouw zuidelijke ringweg, kijkt u dan op www.aanpakringzuid.nl. Voor vragen over de ombouw van de zuidelijke ringweg en/of de bijbehorende werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren bellen met het loket Verkeer & Werkzaamheden via telefoonnummer (050) 367 89 89