Werkzaamheden Winschoter binnenstad

01-10-2015

Vanuit het actieprogramma ‘Versterking binnenstad Winschoten’ wordt er hard gewerkt aan de verbetering van de Winschoter binnenstad. Ter voorbereiding op deze reconstructie van de binnenstad voert Waterbedrijf Groningen werkzaamheden uit aan het leidingnet.

Werkzaamheden leidingnet

Het waterbedrijf verlegt bijvoorbeeld een aantal hoofdleidingen en legt wegkruisingen aan. Dit is nodig zodat de reconstructie en de geplande nieuwe riolering straks, zonder problemen voor de waterlevering, uitgevoerd kan worden.

Tijdelijk geen water

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is het af en toe noodzakelijk om de watertoevoer tijdelijk te moeten onderbreken. Het waterbedrijf informeert de inwoners hierover vroegtijdig: u ontvangt dan een kaart in de brievenbus, zodat u tijdig maatregelen kunt treffen. Door onvoorziene omstandigheden kan het toch gebeuren dat er meer mensen tijdelijk zonder water zitten. Wij begrijpen dat dit ongemak veroorzaakt en doen dan ook ons uiterste best de wateronderbreking zo kort mogelijk te laten duren.

Door de werkzaamheden is er af en toe kans op een iets lagere waterdruk en/of troebel water. Als het water troebel is, kunt u het beste de kranen in huis even dichthouden. Na een half uur is het troebele water meestal wel uit de hoofdleidingen verdwenen. Laat vervolgens het water goed doorstromen totdat het weer helder is. Tot slot brengen de werkzaamheden wellicht ook af en toe geluids- of verkeershinder met zich mee.

Planning oktober-december

In de periode oktober tot en met december zijn we bezig in de omgeving van de Venne. Reeds afgerond is Oude LTS en omgeving, Acacialaan/Dwingelooweg en omgeving.

Excuses voor het ongemak

We stellen vanzelfsprekend, naast alle zorgvuldige voorbereidingen, ook tijdens de uitvoering alles in het werk om het ongemak zo veel mogelijk te beperken. Heeft u naar aanleiding van de werkzaamheden nog vragen? Neemt u dan contact op met de afdeling Technische Klantcontacten van Waterbedrijf Groningen via telefoonnummer (050) 368 86 88.