Wij zijn (heel) wijs met water, u ook?

10-10-2018

Duurzaamheid is meer dan ooit een actueel thema. Broeikasgassen moeten fors worden teruggedrongen, maar ook willen we steeds gezonder leven. Als waterbedrijf zit duurzaamheid al bijna 140 jaar in onze genen. We zijn dus best wijs met water, en dat willen we graag blijven. In deze blog nemen we u graag mee bij wat we als waterbedrijf doen en waar onze duurzame uitdagingen liggen voor de toekomst. Maar dit kunnen we niet alleen!

Hoe beschermen we uw waterkwaliteit?
Gelukkig kunnen we stellen dat het water in Nederland van een hoge kwaliteit is. Dat moet ook wel, want de wettelijke vereisten zijn niet mals. Het betekent ook een zware verantwoordelijkheid. Zo zijn we heel streng op onze waterwingebieden en de zogeheten grondwaterbeschermingsgebieden. Er hoeft maar weinig te gebeuren of water kan verontreinigd worden. Dat kunnen we uiteraard weer zuiveren, maar wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit. We werken actief met allerlei partijen samen om onze bronnen goed te beschermen. Daar zijn we blij mee!

Overal kraanwater tappunten op straat?
We stimuleren Groningers om meer kraanwater te drinken en minder zoete drankjes. Dat doen we onder meer met onze watertappunten, inmiddels al weer negentien! En daar houdt het niet mee op. Er is er steeds meer vraag vanuit gemeenten om tappunten te plaatsen op openbare plekken. Zoals in winkelcentra, bij ‘hubs,’ een plek waar mensen kunnen overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel en sportverenigingen. Een goede zaak, want ons kraanwater moet op zo veel mogelijk plekken tegen de laagst mogelijke kosten beschikbaar zijn!

Water als nieuwe bron van energie?
Ook pakken we onze rol in de energietransitie: de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen naar volledig groene energie. Bijna elke dag komt het weer terug in de media en politiek: het energiesysteem moet drastisch veranderen. Om de gewenste omslag van fossiele naar duurzame energie voor elkaar te krijgen, moeten we aan de slag als samenleving. Wij nemen als waterbedrijf ons aandeel hierin.

Water als warmtebron
Daarom gebruiken we water om warmte op te wekken voor woningen en gebouwen. In Bedum maakt bijvoorbeeld een sportcomplex, bestaande uit een sporthal en zwembad, gebruik van warmte die vrijkomt bij het productieproces van de nabijgelegen vestiging van zuivelconcern Friesland Campina. We zijn aandeelhouder in WarmteStad, dat gebruik maakt van duurzame warmte om woonwijken te verwarmen. In Hoogezand wordt zwembad De Kalckwijk verwarmd via houtpellets, geperste houtkorrels gemaakt van tot poeder gemalen reststromen zoals snoeihout, zaagsel, en houtspaanders.  Dit bespaart 75 tot 80 procent in het gebruik van fossiele brandstof en uitstoot van CO2. Ook in de nabije toekomst blijven we dit soort mogelijkheden verkennen. We staan open voor samenwerking.

Moet je aardappels wassen met schoon drinkwater?
Waarom drinkwaterkwaliteit gebruiken, als het ook water van een andere kwaliteit kan zijn? Met North Water onderzoeken en bieden we alternatieven als er water nodig is, dat ook van ‘mindere’ kwaliteit kan zijn. Bijvoorbeeld door het bouwen en in bedrijf nemen van een waterfabriek, die van oppervlaktewater demiwater maakt. Of het verwerken van (zout) afvalwater tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Is voldoende water nog wel vanzelfsprekend?
Het jaar 2018 heeft nog iets anders laten zien. De klimaatverandering lijkt sneller te gaan dan gedacht. De verwachting is dat droogteperioden toenemen. Voldoende water is niet zomaar vanzelfsprekend. Onze oproep in de zomer om zuinig om te gaan met je drinkwater is wellicht niet eenmalig, maar permanent: wees wijs met water. Helpt u mee?

—————————————————————————————
Duurzaamheid zit diep in onze genen. Volgend jaar vieren we ons 140-jarig bestaan. Al bijna anderhalve eeuw werken wij 24/7 aan een bron van schoon, natuurlijk, vers en betrouwbaar drinkwater. Met 250 collega’s werken we dag in dag uit om te zorgen dat 600.000 Groningers vers water hebben om te drinken, dat ze genoeg water hebben om te douchen, eten koken, wassen of voor hun bedrijfsvoering. De komende weken laten we meer voorbeelden zien van ons duurzaam handelen en van de dilemma’s waar we tegenaan lopen.