Wintertips voor de waterleiding

13-12-2018

Bent u voorbereid op een bezoek van Koning Winter? Als het gaat vriezen of er waait een ijzige oostenwind, dan kan vorst en tocht de waterleiding flink plagen. Zonder voorzorgsmaatregelen kan een bevroren waterleiding het gevolg zijn. Erg vervelend en een onnodige kostenpost.

‘Dat geld geef je liever aan iets anders uit’
De eigenaar/huurder is zelf verantwoordelijk voor alle leidingen binnenshuis inclusief de watermeter, en dus ook voor eventuele schade hieraan. Niet alle inboedelverzekeringen dekken mogelijke schade. Bevriest de waterleiding of watermeter om een of andere reden toch nog, dan is het prettig een verzekering te hebben die de schade dekt. Kijk daarom op tijd na of dit het geval is.

Voorkom bevroren leidingen
Om bevroren leidingen en bijkomende schadekosten te voorkomen luidt het advies: zorg ervoor dat het niet tocht in de ruimten waar de watermeter, de hoofdkraan en de leidingen zich bevinden. Wikkel desnoods een deken om de watermeter en de hoofdkraan. Bewoners van woonboten adviseren we bijtijds het elektrisch lint aan te zetten die de watermeter moet beschermen.

Buitenkraan aftappen en afsluiten
Sommige kranen, leidingen en toestellen bevinden zich in onverwarmde ruimten. De buitenkraan wordt bijvoorbeeld gebruikt om de auto mee te wassen of de tuin te besproeien. Ook de leidingen in schuur en garage zijn niet afdoende beschermd tegen vorst. Deze kranen en leidingen kunnen het best afgesloten worden en afgetapt.

Binnenkort op vakantie?
Vakantiegangers raden we aan om hun woning op een laag pitje te verwarmen. En de thermostaat van de verwarming nooit lager dan tien á vijftien graden Celsius te zetten. Laat alle radiatoren een beetje open staan en tap de leidingen af in onverwarmde ruimten.

Met de juiste voorzorgsmaatregelen voorkomt u vervelende situaties en/of onnodige kosten; tijd en geld dat u zelf vast ook liever aan iets anders wilt besteden.