Zinkers Winschoterdiep verwijderd

06-12-2018

In de afgelopen jaren is door de provincie Groningen het Winschoterdiep uitgebaggerd om de vaarroute geschikt te maken voor grotere schepen. In de bodem liggen ook waterleidingen die het kanaal kruisen; zogeheten zinkers. Omdat het Winschoterdiep dieper is geworden kan een aantal zinkers niet meer blijven liggen. De waterleiding moet immers diep genoeg liggen, zodat vaartuigen de leiding niet kunnen beschadigen.

Verwijderen zinker Winschoterdiep

Deze zinkers zijn ofwel vervangen door deze dieper ondergronds te brengen via boringen, of zijn niet langer nodig door aanpassingen in ons leidingnet. De buitenbedrijf-gestelde zinkers zijn nu definitief verwijderd. Waar mogelijk en/of nodig werd het werk uitgevoerd op het water vanaf (drijvende) pontons, maar daarnaast ook op de kanaaloevers.

Oosterhof Holman Milieutechniek heeft de 9 zinkers uit het Winschoterdiep verwijderd. Een complexe klus met een hoog risiconiveau. Meer weten? Lees verder

Verwijderen zinkers Winschoterdiep mooie klus