Facts & figures

 • N.V. Waterbedrijf Groningen heeft geen winstoogmerk. Onze aandeelhouders zijn de gemeenten: Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Grootegast, Haren, Leek, Loppersum, Marum, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Ten Boer, Veendam, Westerwolde, Winsum, Zuidhorn, en de provincie Groningen. In tegenstelling tot andere waterbedrijven keren we onze aandeelhouders geen dividend uit, zodat onze tarieven laag kunnen blijven.
 • De missie van Waterbedrijf Groningen luidt: als maatschappelijke onderneming de waterbelangen in de regio duurzaam veiligstellen. Dat wil zeggen dat we niet alleen leverancier van verschillende soorten water zijn, ook leveren we een bijdrage aan zaken als volksgezondheid, natuurbehoud, het creëren van duurzame bronnen, bestuurlijke vraagstukken, ruimtelijke ordening, werkgelegenheid en innovatie.
 • De voorloper van Waterbedrijf Groningen is opgericht in 1879.
 • Via vijf productielocaties levert Waterbedrijf Groningen aan ruim 575.000 klein- en grootverbruikers 44 miljard liter drinkwater. De productielocaties zijn te vinden in de plaatsen De Punt, Onnen, Nietap, de Groeve en Sellingen.
 • Waterbedrijf Groningen neemt onder meer (direct of indirect) deel in de bedrijven North Water (industriewater), WLN (centrum voor watertechnologie), Waterbedrijf Groningen Duurzaam BV, WarmteStad BV, Reststoffenunie en Kiwa Water Holding. Daarnaast werken we samen met allerlei innovatieve en/of maatschappelijke partijen, zoals topinstituut Wetsus (kennisontwikkeling watertechnologie), VEI (Vitens Evides International), Energy Valley, Sensor Universe en diverse milieu- en natuurorganisaties zoals Het Groninger Landschap.
 • Daarnaast levert onze joint venture North Water B.V. 17 miljard liter industriewater (demiwater en proceswater) per jaar, en behandelt North Water B.V. afvalwater voor de industrie (35.000 VE’s).
 • Via Water Laboratorium Noord (WLN) leveren we technologisch onderzoek en advies aan commerciële partijen en controleren we de kwaliteit van ons drink- en industriewater.
 • Sinds 2014 zijn onze Energie & Water-activiteiten ondergebracht in de BV Waterbedrijf Groningen Duurzaam. Deze richt zich op het vinden en bieden van oplossingen op het gebied van energievraagstukken waarin water een rol speelt. Het werkterrein omvat dan ook in het bijzonder warmteprojecten, waarin water fungeert als opslag- en transportmedium.
 • WarmteStad BV is het nutsbedrijf van de Gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen dat aan Stadjers en bedrijven voor de lange termijn betrouwbare, betaalbare en bovendien duurzame warmte-(en/of koude-)oplossingen biedt.
 • Van al het geleverde water komt ruim 5 miljard liter uit de Drentsche Aa. De rest is afkomstig van grondwater uit waterwinningsgebieden.
 • De totale lengte van de hoofdwaterleidingen in ons distributienet bedraagt 5115 kilometer leiding; dat is te vergelijken met de afstand Groningen-Dubai.
 • Het netto bedrijfsresultaat over 2017 bedroeg € 2,1 miljoen. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserves. Waterbedrijf Groningen keert geen dividend uit.Onze 221 medewerkers zorgen ervoor dat onze klanten 7 dagen per week, 24 uur per dag goedkoop en betrouwbaar drinkwater hebben.
 • Elk jaar besteden we een half procent van onze omzet aan internationale samenwerking.
 • Wij zijn al jaren één van de goedkoopste drinkwaterleveranciers van Nederland.
 • Onze klanten waardeerden ons in 2017 met een gemiddeld tevredenheidscijfer van 7,8.