Corporate Governance Code

De Corporate Governance Code is een gedragscode voor bedrijven om goed ondernemerschap en het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht te regelen.

Onder goed ondernemerschap wordt verstaan integer en transparant handelen door het bestuur en een goed toezicht hierop door de raad van commissarissen. Aanleiding voor het opstellen van deze code waren onder andere de beurs- en boekhoudschandalen van enkele jaren geleden.

Invoering code

Hoewel de Corporate Governance Code is opgesteld voor beursgenoteerde vennootschappen, hecht Waterbedrijf Groningen er ook grote betekenis aan, omdat begrippen als transparantie en integriteit centraal staan in de code. Dit past goed bij onze maatschappelijke functie. Daarom wil Waterbedrijf Groningen de principes en de daaruit voortvloeiende gedragsregels ook aan zichzelf opleggen. Uiteraard wel aangepast aan de aard van ons bedrijf. De code gaat uit van het principe ‘pas toe of leg uit’. Deze vertaalslag is inmiddels gemaakt en ter onderbouwing is de volgende documentatie beschikbaar: