Energie en water

Groningen vanuit de lucht

De overgang van een fossiele naar een duurzame energievoorziening staat hoog op de maatschappelijke agenda. Waterbedrijf Groningen wil een bijdrage leveren aan de realisering van de regionale ambities op dit gebied.

logo WBG duurzaam

Dit doen we onder meer door hergebruik van water en energie. Onze activiteiten op dit gebied hebben we gebundeld in de BV Waterbedrijf Groningen Duurzaam. We proberen hierbij zo veel mogelijk samen te werken met bedrijven en organisaties die onze visie op de toekomst delen.

Restwarmte

Menig industrieel bedrijf heeft warmte beschikbaar die, in plaats van geloosd of uitgestoten te worden, kan worden ingezet voor verwarmingsdoeleinden. FrieslandCampina Domo in Bedum bijvoorbeeld. Waterbedrijf Groningen zorgt dat de restwarmte uit het afvalwater van de zuivelfabriek wordt gebruikt voor verwarming van het sportcomplex De Beemden.

Warmte- en/of koudeopslag

Warmte- en/of koudeopslag (WKO) is een technologie die bij uitstek geschikt is voor de verwarming en koeling van gebouwen. WKO is energieopslag – in de vorm van warm en koud water – in grondlagen. In de winter gebruiken we warm water voor het verwarmen van gebouwen, in de zomer gebruiken we koud water voor het koelen van die gebouwen.

Samen met de gemeente Groningen werken we aan twee WKO-netwerken: op het Europapark en in de Groninger binnenstad. Deze samenwerking is geformaliseerd onder de noemer WarmteStad BV, een nieuw stad-Groninger bedrijf dat de komende jaren meer duurzame warmteprojecten wil realiseren.

Warmtenetten

Een ander project van WarmteStad is het geplande warmtenet in het noordwestelijke deel van de stad voor circa tienduizend woningeenheden. De bedoeling is dat deze gebouwen in de toekomst verwarmd gaan worden door middel van aardwarmte. Met deze techniek bereiken we een CO²-reductie van 90 procent ten opzichte van gasgestookte verwarming.