Internationale samenwerking

Internationale samenwerking

In Nederland zetten we drie stappen om een kraan open te draaien, waarna we zo veel drinkwater kunnen gebruiken als we willen. We wassen zelfs onze auto met drinkwater. In veel landen is de situatie heel anders. Waterbedrijf Groningen vindt het belangrijk om kennis en ervaring over drinkwater in te zetten in landen waar hier behoefte aan is.

In 2007 ondertekenden wij, net als de andere Nederlandse waterbedrijven, het Schokland-akkoord. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan het behalen van de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties. Voor ons is in het bijzonder het zevende doel van belang: ‘Halvering van het aandeel van de bevolking zonder duurzame toegang tot veilig drinkwater en sanitaire basisvoorzieningen.’ Onze bijdrage daaraan is dat we jaarlijks 0,5% van de jaaromzet beschikbaar stellen voor internationale samenwerking.

Onze projecten

De afgelopen jaren hebben wij op meerdere plaatsen projecten opgestart. Zo zijn wij de afgelopen jaren actief geweest in de volgende projecten:

–       Met de gemeente Srebrenica ontwikkelen we plannen voor het herstellen en verbeteren van de watervoorziening. Medewerkers van Waterbedrijf Groningen reizen regelmatig naar deze Bosnische gemeente om de kwaliteit van het drinkwater te onderzoeken, en de problemen in kaart te brengen rond de bronnen, de zuivering, distributie, bemetering en administratie.

–       In Zuid-Afrika werken we in het gebied rond Kaapstad met Wereld Waternet samen in meerdere projecten. We trainen de medewerkers daar, onder andere op het gebied van veiligheidszaken en procesoptimalisatie.

–       Samen met Waterschap Noorderzijlvest en de gemeente Groningen werken we aan het tot stand brengen van een goede drink- en afvalwatervoorziening in San Carlos (Nicaragua) en Marcala (Honduras). Onze bijdrage bestaat met name uit het geven van technische ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van het verminderen van lekverliezen.

Deze projecten zijn inmiddels afgerond.

Vitens Evides International

Onlangs besloten we om bij nieuwe internationale projecten voortaan aan te sluiten bij Vitens Evides International (VEI), een samenwerkingsverband van de waterbedrijven Vitens en Evides, waar sinds kort ook Waterleidingmaatschappij Limburg in participeert. Het opereren in een groter verband leidt tot duurzamere resultaten en we verwachten daarmee dus ook hogere rendementen van onze inspanningen.