Technologie en water

Water en technologie

WLN (Waterlaboratorium Noord) is het centrum voor waterkwaliteit en watertechnologie in Noord-Nederland. Via WLN biedt Waterbedrijf Groningen technologisch onderzoek en advies aan commerciële partijen. Daarnaast controleert WLN de kwaliteit van ons drink- en industriewater.

WLN is het gezamenlijke centrum van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) en Waterbedrijf Groningen voor waterkwaliteit en watertechnologie. De basistaak is de controle van water in vele verschijningsvormen, kwaliteiten en toepassingen: van drink- tot afvalwater. En daarna het adviseren van de moederbedrijven en externe klanten op basis van de resultaten.

Om deze rol effectief te kunnen vervullen staat innovatie voor chemische en biologische analyses hoog in het vaandel. Voorbeeld hiervan zijn de snelle E-coli en legionellametingen op basis van genetisch moleculaire technieken en de aangepaste meetmethoden voor de kwaliteitscontrole van hoogwaardig (gedemineraliseerd) industriewater.

Meer informatie

Lees meer op de website van WLN.