Ons water en de natuur

Bewust water gebruiken_web

Op sommige plekken is Nederland verdroogd. En dat is vooral in de natuurgebieden een probleem.

Verdroging ontstaat voornamelijk wanneer water te snel wordt afgevoerd. Soms draagt ook drinkwaterwinning bij aan verdroging. Waterbedrijf Groningen streeft er naar om deze verdroging tegen te gaan. Hiervoor treffen wij allerlei maatregelen, zoals het vasthouden van water in een gebied of het aanvoeren van ander water naar die gebieden.

Water lenen van de natuur

Het drinkwater dat bij u uit de kraan komt, is uit de grond of de rivieren gepompt, gezuiverd en komt na gebruik weer terug in de natuur. We lenen dat water dus van de natuur, omdat we anders niet kunnen overleven. Maar de natuur overleeft ook niet zonder water. Drinkwater en natuur zijn dus nauw met elkaar verbonden. Waterbedrijf Groningen beseft dat en doet er dan ook alles aan om waterwinning en natuur zo goed mogelijk samen te laten gaan, nu en in de toekomst.

Samenwerking

Dit doen wij vaak in samenwerking met andere organisaties die iets met water te maken hebben, zoals de waterschappen en landschapsbeheer. Een goed voorbeeld is het convenant dat Waterbedrijf Groningen met stichting Het Groninger Landschap heeft gesloten. Hierin staan richtlijnen en afspraken over het herstel, onderhoud en de ontwikkeling van de natuur in de Groningse waterwingebieden.

Fietsen door het Groninger landschapWe beschermen daardoor het grondwater, maar het leidt ook tot prachtige natuurgebieden, die soms open zijn voor het publiek.

Meer informatie over het werk van Het Groninger Landschap en de mogelijkheden om in de gebieden te kunnen wandelen of fietsen vindt u op de website van Het Groninger Landschap.

 

Banner_ons_water