Bescherming Drentsche Aa

Drentsche Aa_web

De Drentsche Aa, en de strook grond van vier meter aan beide zijden, valt onder het zogenaamde grondwaterbeschermingsgebied.

Concreet houdt dit in dat er in dit gebied een verbod is op:

  • het innemen van water uit de Drentsche Aa voor het vullen van landbouwspuitmachines;
  • het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Als u – als eigenaar of gebruiker van grond in dit gebied – door dit verbod extra kosten moet maken of inkomstenschade lijdt, dan kunt u een beroep doen op de Onderlinge Landbouwschaderegeling Waterwinning Drentsche Aa. U kunt hiervoor gebruik maken van het Aanvraagformulier schaderegeling Drentsche Aa. Wilt u eerst meer informatie, leest u dan het document Toelichting Schaderegeling Drentsche Aa. Beide documenten vindt u bij gerelateerde informatie, in het linker menu. Heeft u vragen hierover, neemt u dan contact op met mevrouw A. Bleijleven van WMD Drinkwater, tel: 0592-854446. WMD verzorgt de administratieve afhandeling namens Waterbedrijf Groningen.

Wat kunt u zelf doen?

Dat de Drentsche Aa zo schoon is en wij er drinkwater uit kunnen winnen, is niet vanzelfsprekend. Dat vraagt niet alleen voortdurende aandacht van ons, maar ook van diverse andere partijen in de regio: overheden, inwoners, bezoekers en bedrijven. En ook uw aandacht is daarbij van belang.

Zo kunt u als particulier bewust kiezen voor slimme bio-oplossingen voor uw tuinonderhoud. Middelen die u in de tuin gebruikt, kunnen immers via de regen en vervolgens door sloten in de beek terecht komen. Sommige stoffen kunnen alleen met dure technieken uit het water worden gezuiverd.

Lees meer over het beschermen van de Drentsche Aa en over slimme bio-oplossingen voor uw tuinonderhoud.