Zorg voor het milieu

Waterwingebied_web

Voor de kwaliteit en kwantiteit van drinkwater zijn we direct afhankelijk van het milieu. Hoe schoner het water, hoe minder wij hoeven te zuiveren om het lekker, fris en betrouwbaar uit uw kraan te laten komen.

In gebieden waar het water wordt opgepompt – de waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden – gelden daarom allerlei regels. U herkent deze gebieden aan de bekende blauwe bordjes langs de weg waar waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied op staat.

Vervuiling tegengaan

In een beschermingsgebied zijn vaak wel woningen, wegen, bedrijven en recreatie toegestaan. Hier moet iedereen er extra goed op letten dat de bodem en het grondwater niet vervuild raken. Er gelden daarom zeer strenge regels voor het gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen. Ook is het belangrijk om lekkages van olie en benzine te voorkomen. Daarnaast is het essentieel om chemisch afval af te voeren via de chemokar en om geen onkruidbestrijdingsmiddelen in de tuin of op het trottoir te gebruiken.

Weetje

Wist u dat één liter gemorste motorolie maar liefst een miljoen liter grondwater ongeschikt kan maken voor de drinkwatervoorziening?