Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Hoe hard is uw drinkwater?

De hardheid van het drinkwater in de provincie Groningen varieert van 8 ºD tot 12,5 ºD.
Als u uw postcode intypt tonen we u de maximale hardheid in uw straat. De waarde kan namelijk variëren, omdat het drinkwater in uw gebied mogelijk afkomstig is van verschillende productielocaties.

De gemiddelde gegevens gelden voor het koude water. De samenstelling en de kwaliteit van uw drinkwater kunnen veranderen:

  • Als u het water verwarmt
  • Als u het water zelf filtert of onthardt
  • Als u het water bewaart, bijvoorbeeld in een watertank

Hardheid in Duitse graden

De hardheid wordt uitgedrukt in Duitse graden (of in millimol; 1 mMol = 5,6° D). Hierbij wordt de volgende indeling gehanteerd:

0 tot 4 ºD = zeer zacht
4 tot 8 ºD = zacht
8 tot 12 ºD = gemiddeld
12 tot 18ºD = vrij hard
18 tot 30 ºD = hard

Over waterhardheid

De hardheid van water wordt bepaald door de hoeveelheid calcium en magnesium in het water. Hoe meer van deze mineralen in het water, hoe harder het water. De verschillende bronnen voor het drinkwater, zoals grond-, oppervlakte- en duinwater, verschillen in hun hardheid. Hard drinkwater komt echter nog maar in enkele gebieden in Nederland voor, omdat waterbedrijven vrijwel overal waar voorheen het water een hoge hardheid had, het water centraal ontharden. Drinkwaterbedrijven mogen centraal ontharden tot de minimum ondergrens van 5,6 dH.

Het drinkwater in de Provincie Groningen varieert van gemiddeld (8 dH) tot vrij hard (12,5 dH). Op veel plaatsen is het van nature al zacht(er) en is ontharden niet nodig. Daar waar het water wel hard is, wordt het water tijdens de zuivering onthard in een onthardingsinstallatie. De kwaliteit van ons drinkwater voldoet , altijd aan de wettelijk gestelde normen. De uitvoering van de kwaliteitsmetingen worden gedaan door het Water Labaratorium Noord (WLN).

Hard en zacht water

Sommige mensen geven de voorkeur aan hard water om te drinken; anderen vinden zachter water juist veel lekkerder; dat is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Zachter water heeft wel een aantal voordelen. De belangrijkste is dat u minder last heeft van kalkaanslag.

Kalkaanslag kan minder goed zijn voor de levensduur van apparaten en het kan voor een aanslag zorgen in bijvoorbeeld de badkamer. Kalkaanslag ontstaat doordat het water verhit wordt. Dit kunt u zelf als volgt beperken en/of voorkomen:

  • Maak apparaten vaker schoon. Reinig met schoonmaakazijn en spoel na met koud water.
  • Onthardingspoeder in de wasmachine is in principe niet nodig. Maak de dosering van uw wasmiddel iets groter om kalk in de verwarmingselementen te voorkomen.
  • Draai de (vaat)wasmachine op lagere temperaturen (onder de 60 graden).
  • Haal een trekker over de tegels en douchewand na het douchen.

Het gebruik van een waterontharder

Er zijn diverse apparaten waarmee u de kwaliteit van uw kraanwater – en specifiek de hardheid van het water – kunt beïnvloeden. In de Provincie Groningen ligt de maximale hardheid op 12,5 ºDh. Of u een onthardingsapparaat wilt laten installeren kunt u vanzelfsprekend alleen zelf bepalen.

Overweegt u de aanschaf van een waterontharder of heeft u er reeds een aangeschaft, dan is het goed om te weten dat elke bewerking van kraanwater risico’s kan opleveren: er kan in het apparaat bacteriegroei ontstaan die de waterkwaliteit (geur en smaak) negatief kan beïnvloeden. Dit kunt u voorkomen door goed onderhoud en beheer toe te passen. Denk hierbij aan reiniging van het apparaat en het periodiek vervangen van de filters. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw waterontharder. Vraag uw leverancier en/of installateur altijd naar de juiste wijze van onderhoud van uw onthardingsapparaat.

Bekijk ook het artikel ‘Zacht water, harde feiten’ van de Consumentenbond.

5 vragen over hard water

Hoe zachter het water hoe beter? Heeft iedereen een waterontharder nodig? Wie het internet afstruint komt tegenstrijdige berichtgeving tegen over hard water en de mogelijke gevaren. De waarheid blijkt een stuk genuanceerder. Daarom hebben we de vijf belangrijkste vragen en antwoorden op een rijtje gezet.

Hard water heeft een ‘hardheid’ die hoger is dan 18 Duitse graden. Hard water leidt vaak tot kalkaanslag in apparaten en in de badkamer. De hardheid van water wordt bepaald door de hoeveelheid calcium en magnesium in het water. Deze elementen komen van nature voor in de grond en dus in het grondwater. Hoe meer van deze mineralen in het water aanwezig zijn, hoe harder het water is. De grond en dus ook het water is op elke plaats waar wij het winnen anders, harder of zachter.

Voordat we van het van nature zachte regenwater uiteindelijk drinkwater maken, heeft het een lange weg afgelegd als rivier- of grondwater. Onderweg neemt het mineralen, zoals kalk, op uit de bodem. Als er in de bodem van het gebied dus veel calcium en magnesium voorkomt, zal het drinkwater van nature hard zijn.

Dat gehalte in de bodem is niet overal gelijk; de hardheid van het water verschilt dan ook van regio tot regio. Water met een hoge waterhardheid houdt geen gezondheidsrisico in, maar bemoeilijkt de werking van zepen en verwarmingselementen.

Hard water is volstrekt niet ongezond. Integendeel: calcium en magnesium, bestanddelen zijn van belang bij de opbouw van het bot. Hard water is ook niet vies. Sommige mensen geven de voorkeur aan hard water om te drinken; andere vinden zachter water juist veel lekkerder; dat is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Maakt u gebruik van een waterontharder? Houd er dan rekening mee dat ontharders calcium omzetten in natrium. De aanbevolen hoeveelheid natrium ligt in Nederland tussen de 1 en 1,5 gram per dag.

Te hard water is minder goed voor apparaten. Als hard water wordt verhit ontstaat er ‘ketelsteen’. Een soort witte aanslag met soms loszittende witte korreltjes. Dit kan je goed zien in een fluitketel. Maar ook in andere apparaten die in aanraking komen met hard heet water komt de vervelende kalkaanslag voor. Denk bijvoorbeeld aan de geiser, de (af)wasmachine, het koffiezetapparaat of de douchekop. Deze apparaten moeten vaker worden schoongemaakt. Als dat niet kan moeten ze eerder worden vernieuwd.

Hard water veroorzaakt vooral bij het verwarmen van water kalkafzetting. Hard water (meer dan 18 dH) komt in Nederland niet voor. Dit komt omdat de drinkwaterbedrijven het water hiertoe vrijwel overal centraal ontharden. In Nederland ligt de hardheid van het leidingwater rond 8° dH. Dit wil zeggen ‘zacht tot gemiddeld hard’. dH betekent Duitse Hardheid en is een maat voor de hardheid van water. In het Drinkwaterbesluit is vastgelegd dat waterbedrijven drinkwater niet lager mogen ontharden dan 5,6° dH.

Omdat bij een hardheid van 5,6 tot 12,5 dH nog steeds kalkaanslag kan optreden,  kun u zelf een onthardingsapparaat laten installeren (laat dit wel doen door een erkend installateur) om kalkaanslag tegen te gaan. Deze ontharders verwijderen kalk namelijk veelal volledig. Hierbij willen we u wel wijzen op een aantal mogelijke risico’s bij het gebruik van een dergelijk apparaat.

Advies bij aanschaf en gebruik van een waterontharder

Elke bewerking van kraanwater kan risico’s opleveren. Indien u gebruik maakt van een waterontharder kan bacteriegroei ontstaan die de waterkwaliteit (geur en smaak) negatief kan beïnvloeden. Door goed onderhoud en beheer kunt u dit zoveel mogelijk voorkomen. Houdt u daarom rekening met:

  • Goed onderhoud en beheer van de waterontharders: denk bijvoorbeeld aan het reinigen of vervangen van filters om groei van bacteriën tegen te gaan of het (tijdig) regenereren van de kunsthars bij een installatie op basis van ionenwisseling. Volg hierin altijd de instructies van de leverancier.
  • Door het installeren van een onthardingsinstallatie wordt de directe watertoevoer naar de tappunten (kranen / douche) onderbroken. Daarnaast wordt een ionenwisselaar gespoeld met zout/pekelwater. Door onjuist gebruik of onvoldoende beheer en onderhoud kunnen beide aspecten de drinkwaterkwaliteit nadelig beïnvloeden.
  • Aansluitvoorwaarden. Via deze link Waterwerkbladen – InfoDWI vindt u de technische (aansluit)voorwaarden van een ontharder. Deze aansluitvoorwaarden zijn opgesteld door een commissie die is vertegenwoordigd door de 10 samenwerkende drinkwaterbedrijven met Kiwa (certificering). Hierin vindt u verschillende vereisten waar u aan moet voldoen bij het (laten) installeren van een ontharder. Denk daarbij aan het aanbrengen van een terugstroombeveiliging, een controleerbare keerklep, het kunnen aantonen van een kwaliteitsverklaring, etc. Meer informatie vindt u op deze website.

Het gebruik van onthardingspoeder is niet nodig voor water met een zachte of gemiddelde hardheid. Is het water wat harder, dan is een grotere dosering van uw wasmiddel voldoende om kalk in de verwarmingselementen te voorkomen. Op de verpakking van uw wasmiddel staan de doseringen vermeld bij de diverse waterhardheden.

Te hard water is minder goed voor apparaten. Als hard water wordt verhit ontstaat er ‘ketelsteen’. Een soort witte aanslag met soms loszittende witte korreltjes. Dit kan je goed zien in een fluitketel of waterkoker. Maar ook in andere apparaten die in aanraking komen met hard heet water komt de vervelende kalkaanslag voor. Denk bijvoorbeeld aan de (af)wasmachine, het koffiezetapparaat, de glazen douchedeur of de douchekop. Deze apparaten moeten vaker worden schoongemaakt, zie hiervoor ook onze tips. Als dat niet kan moeten ze eerder worden vernieuwd.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.