Skip to content Skip to navigation

Hoe hard is uw drinkwater?

De hardheid van het drinkwater in de provincie Groningen varieert van 5,5 ºD tot 12,5 ºD.
Als u uw postcode intypt (alleen de 4 cijfers!) tonen we u de maximale hardheid in uw straat. De waarde kan namelijk variëren, omdat het drinkwater in uw gebied mogelijk afkomstig is van verschillende productielocaties.

Hardheid in Duitse graden

De hardheid wordt uitgedrukt in Duitse graden (of in millimol; 1 mMol = 5,6° D). Hierbij wordt de volgende indeling gehanteerd:

0 tot 4 ºD = zeer zacht
4 tot 8 ºD = zacht
8 tot 12 ºD = gemiddeld
12 tot 18ºD = vrij hard
18 tot 30 ºD = hard

5 vragen over hard water

Hoe zachter het water hoe beter? Heeft iedereen een waterontharder nodig? Wie het internet afstruint komt tegenstrijdige berichtgeving tegen over hard water en de mogelijke gevaren. De waarheid blijkt een stuk genuanceerder. Daarom hebben we de vijf belangrijkste vragen en antwoorden op een rijtje gezet.

De hardheid van water wordt bepaald door de hoeveelheid calcium en magnesium in het water. Deze elementen komen van nature voor in de grond en dus in het grondwater. Hoe meer van deze mineralen in het water aanwezig zijn, hoe harder het water is. De grond en dus ook het water is op elke plaats waar wij het winnen anders, harder of zachter.

Voordat we van het van nature zachte regenwater uiteindelijk drinkwater maken, heeft het een lange weg afgelegd als rivier- of grondwater. Onderweg neemt het mineralen, zoals kalk, op uit de bodem. Als er in de bodem van het gebied dus veel calcium en magnesium voorkomt, zal het drinkwater van nature hard zijn.

Dat gehalte in de bodem is niet overal gelijk; de hardheid van het water verschilt dan ook van regio tot regio. Water met een hoge waterhardheid houdt geen gezondheidsrisico in, maar bemoeilijkt de werking van zepen en verwarmingselementen.

Hard water is volstrekt niet ongezond. Integendeel: calcium en magnesium, bestanddelen  zijn van belang bij de opbouw van het bot. Hard water is ook niet vies. Sommige mensen geven de voorkeur aan hard water om te drinken; andere vinden zachter water juist veel lekkerder; dat is een kwestie van persoonlijke voorkeur.

Te hard water is minder goed voor apparaten. Als hard water wordt verhit ontstaat er ‘ketelsteen’. Een soort witte aanslag met soms loszittende witte korreltjes. Dit kan je goed zien in een fluitketel. Maar ook in andere apparaten die in aanraking komen met hard heet water komt de vervelende kalkaanslag voor. Denk bijvoorbeeld aan de geiser, de (af)wasmachine, het koffiezetapparaat of de douchekop. Deze apparaten moeten vaker worden schoongemaakt. Als dat niet kan moeten ze eerder worden vernieuwd.

Hard water veroorzaakt vooral bij het verwarmen van water kalkafzetting. Hard drinkwater komt echter nog maar op enkele plekken in Nederland voor, omdat drinkwaterbedrijven het water vrijwel overal centraal ontharden.

Gemiddelde hardheid
In Nederland ligt de hardheid van het leidingwater rond 8° DH. Dit wil zeggen ‘zacht tot gemiddeld hard’. DH betekent Duitse Hardheid en is een maat voor de hardheid van water. In het Drinkwaterbesluit is vastgelegd dat waterbedrijven drinkwater niet lager mogen ontharden dan 5,6° DH.

Waterontharders
Wij leveren kraanwater dat voldoet aan wettelijke kwaliteitseisen. Er zijn diverse apparaten waarmee u de kwaliteit van het kraanwater kunt beïnvloeden. Dit soort apparaten is onder andere bedoeld om de hardheid en/of de smaak te verbeteren. Op de markt worden verschillende thuisontharders aangeboden. Dit zijn apparaten die in de binnen installatie worden geplaatst om kalk (veelal volledig) uit het kraanwater te verwijderen.

Advies bij aanschaf en gebruik van een waterontharder
Indien u gebruik maakt van een waterontharder kan bacteriegroei ontstaan die de waterkwaliteit (geur en smaak) negatief kan beïnvloeden. Elke bewerking van kraanwater kan namelijk risico’s opleveren. Door goed onderhoud en beheer kunt u dit zoveel mogelijk voorkomen. Houdt u daarom rekening met:

 • Goed onderhoud en beheer van de waterontharders.
  Denk bijvoorbeeld aanhet reinigen of vervangen van filters om groei van bacteriën tegen te gaan of het (tijdig) regenereren van de kunsthars bij een installatie op basis van ionenwisseling. Volg hierin de instructies van de leverancier.
  Door het installeren van een onthardingsinstallatie wordt de directe watertoevoernaar de tappunten onderbroken. Daarnaast wordt een ionenwisselaar gespoeld met zout/pekelwater. Door onjuist gebruik of onvoldoende beheer en onderhoudkunnen beide aspecten de drinkwaterkwaliteit nadelig beïnvloeden.
 • Aansluitvoorwaarden.
  Via deze link vindt u de technische (aansluit)voorwaarden van een ontharder. Deze link komt van www.infodwi.nl, de aansluitvoorwaarden zijn opgesteld door een commissie die is vertegenwoordigd door de 10 samenwerkende drinkwaterbedrijven met Kiwa (certificering). Dit betekent onder meer:

  • Een terugstroombeveiliging voor een ontharder op basis vanionenwisseling. Om terugstroming van water, dat mogelijk in de ontharder verontreinigd is geraakt, in het drinkwaternet te voorkomen, is een terugstroombeveiliging van het type CA vereist. Daarnaast dient de afvoerleiding van de installatie via een zichtbare onderbreking op de riolering te worden aangesloten.
  • Voor ontharders met een verwisselbare filter is een controleerbarekeerklep van het type EA wettelijk vereist.
  • Drukverlies. Een ontharder in combinatie met de vereiste beveiliging geeft een drukverlies van ca. 70 kPa (0,7 bar). Dit betekent dat de waterdruk op de tappunten (zoals de kranen en douche in huis) afneemt.
  • Kwaliteitsverklaring ATA. Het toestel moet voorzien zijn van Kiwa ATA (of een vergelijkbaar kwaliteitscertificaat) om te voldoen aan de “Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening” (Staatscourant 2011,nr.11911). Het “ATA door Kiwa” is een erkende kwaliteitsverklaring en maakt dus duidelijk dat toegepaste materialen en chemicaliën aan de geldende eisen voldoen.
  • Minimale hardheid voor collectieve installatie. Als u onthard drinkwater ter beschikking stelt aan derden via een collectief leidingnet, mag u, volgens het drinkwaterbesluit, de hardheid van dit water niet verder verlagen dan de wettelijke norm van 5,6° DH.

Het gebruik van onthardingspoeder is niet nodig voor water met een zachte of gemiddelde hardheid. Is het water wat harder, dan is een grotere dosering van uw wasmiddel voldoende om kalk in de verwarmingselementen te voorkomen. Op de verpakking van uw wasmiddel staan de doseringen vermeld bij de diverse waterhardheden.

Te hard water is minder goed voor apparaten. Als hard water wordt verhit ontstaat er ‘ketelsteen’. In de fluitketel is dit duidelijk te zien. Ook in andere apparaten die in aanraking komen met hard heet water komt de vervelende kalkaanslag voor. Denk bijvoorbeeld aan de geiser, de (af)wasmachine, het koffiezetapparaat of de douchekop. Deze apparaten moeten vaker worden schoongemaakt. Als dat niet kan moeten ze eerder worden vernieuwd.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.