Skip to content Skip to navigation

U ontvangt uw jaarafrekening uiterlijk half februari. Heeft u uw meterstand nog niet doorgegeven? Doe dit dan zo snel mogelijk. Geeft u niets door, dan schatten wij uw verbruik.

Landbouwschaderegeling

Onderlinge Landbouwschaderegeling Waterwinning Drentsche Aa

De Drentsche Aa, en de strook grond van vier meter aan beide zijden, valt onder het zogenaamde grondwaterbeschermingsgebied.

Concreet houdt dit in dat er in dit gebied een verbod is op:
• het innemen van water uit de Drentsche Aa voor het vullen van landbouwspuitmachines;
• het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Als u – als eigenaar of gebruiker van grond in dit gebied – door dit verbod extra kosten moet maken of inkomstenschade lijdt, dan kunt u een beroep doen op de Onderlinge Landbouwschaderegeling Waterwinning Drentsche Aa. U kunt hiervoor gebruik maken van het Aanvraagformulier schaderegeling Drentsche Aa. Wilt u eerst meer informatie, leest u dan het document Toelichting Schaderegeling Drentsche Aa. Beide documenten vindt u bij gerelateerde informatie, in het linker menu. Heeft u vragen hierover, neemt u dan contact op met mevrouw A. Bleijleven van WMD Drinkwater, tel: (06) 250 568 81. WMD verzorgt de administratieve afhandeling namens Waterbedrijf Groningen.

Schaderegeling - toelichting en aanvraagformulier

Zie ook Geoportaal Drenthe

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.