Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Zorg voor onze bronnen

Wat er niet in komt.....

Voor de kwaliteit en kwantiteit van drinkwater zijn we direct afhankelijk van het milieu. Hoe schoner het water, hoe minder wij hoeven te zuiveren om het lekker, fris en betrouwbaar uit uw kraan te laten komen.
In gebieden waar het water wordt opgepompt – de waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden – gelden daarom allerlei regels. U herkent deze gebieden aan de bekende blauwe bordjes langs de weg waar waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied op staat.

Strenge regels om vervuiling tegen te gaan

In een beschermingsgebied zijn vaak wel woningen, wegen, bedrijven en recreatie toegestaan. Hier moet iedereen er extra goed op letten dat de bodem en het grondwater niet vervuild raken. Er gelden daarom zeer strenge regels voor het gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen. Ook is het belangrijk om lekkages van olie en benzine te voorkomen. Daarnaast is het essentieel om chemisch afval af te voeren via de chemokar en om geen onkruidbestrijdingsmiddelen in de tuin of op het trottoir te gebruiken.

Werken in een waterwingebied

Als het waterwingebied en/of het grondwaterbeschermingsgebied verontreinigd raakt, dan heeft dat gevolgen voor de kwaliteit van het drinkwater.

Wat kunt u zelf doen?

Dat de Drentsche Aa zo schoon is en wij er drinkwater uit kunnen winnen, is niet vanzelfsprekend. Dat vraagt niet alleen voortdurende aandacht van ons, maar ook van diverse andere partijen in de regio: overheden, inwoners, bezoekers en bedrijven. En ook uw aandacht is daarbij van belang.

Zo kunt u als particulier bewust kiezen voor slimme bio-oplossingen voor uw tuinonderhoud. Middelen die u in de tuin gebruikt, kunnen immers via de regen en vervolgens door sloten in de beek terecht komen. Sommige stoffen kunnen alleen met dure technieken uit het water worden gezuiverd.

Zonder is Gezonder

Bestrijdingsmiddelen en de afbraakproducten ervan komen terecht in het oppervlaktewater, de bodem en het grondwater. We moeten steeds meer moeite doen om ze eruit te zuiveren voor onze drinkwaterproductie. Dat is kostbaar.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.