De kringloop van het water

kringloop

Van alle neerslag verdampt ruim zeventig procent, waarna het als regen, sneeuw of hagel weer neerdaalt op aarde.

Een deel van dit zoete water stroomt naar zee, maar het grootste deel dringt door in de bodem. Dat grondwater keert na korte of langere tijd terug in het oppervlaktewater, waarna de zon zijn werk doet om het voor een deel weer te laten verdampen. Het proces van neerslag en verdamping noemen we de kringloop van het water.