Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Watertransitie Groningen

Warme en droge zomers zorgen ervoor dat er minder drinkwater beschikbaar is. Aan de andere kant wordt de vraag naar drinkwater, door economische groei, juist groter. Om ervoor te zorgen dat er voor iedereen voldoende drinkwater is zet Waterbedrijf Groningen in op de watertransitie.

Hiermee willen we de drinkwatervoorziening in Groningen veilig stellen én actief bijdragen aan een Groningen waarin waterwinning, natuur, landbouw, economische ontwikkelingen en leefbaarheid elkaar versterken. Om dat mogelijk te maken volgen we vijf routes om de vraag naar en het aanbod van water weer meer in balans te brengen. Dat doen wij niet alleen maar samen met organisaties zoals de provincies Groningen en Drenthe, gemeenten, waterschappen én met al onze klanten.

Route 1: De eigen waterhuishouding en bedrijfsvoering verder optimaliseren

Natuurlijk stellen we alles in het werk om onze eigen waterhuishouding zoveel mogelijk te optimaliseren. Bijvoorbeeld door scherp te zijn op lekverliezen in ons leidingnet.

Acties

 • Met behulp van data science beter zicht krijgen op onze productie- en distributieverliezen, hierdoor de reactietijd verkorten en onze processen hiermee verbeteren.
 • Met assetmanagement werken wij aan de continue verbetering van onze processen zodat we de prestaties van ons drinkwatersysteem (pompstations en leidingnet) nu en in de toekomst kunnen blijven optimalisere

Route 2: Vijf liter per persoon per dag minder verbruiken

Water, we kúnnen en wíllen niet zonder. Dat hoeft gelukkig ook helemaal niet. Met kleine aanpassingen die bij jou passen heb je zo vijf liter water per dag bespaart. Zo maken we het je zo makkelijk mogelijk.

Acties

 • Op onze site vind je makkelijke tips om de besparen. Bijvoorbeeld in de tuin en in huis.
 • Vijf minuten douchen, hoeveel is dat eigenlijk? We delen douchetimers uit zodat je makkelijk kan zien hoelang je onder de douche staat.
 • Vier keer per jaar krijg je een nieuwsbrief met waterbesparingstips voor huis en tuin.
 • Samenwerking met andere waterbedrijven en regionale samenwerkingspartners zodat iedereen straks weet dat het belangrijk is om bewust om te gaan met drinkwater.

Route 3: Waterbesparing bij zakelijke klanten realiseren

Voor veel van de ruim 30.000 Groningse bedrijven is water net zo belangrijk als energie of data. En zoals genoemd ontwikkelt de regionale, Groningse economie zich door. Daardoor groeit de industriële watervraag en de vraag naar oplossingen ten aanzien van afvalwater(zuivering). Wij dragen daar graag aan bij.

Acties

 • Bedrijfsbezoeken om mogelijkheden voor waterbesparing en -hergebruik te inventariseren en bespreken
 • Duurzaam watergebruik bij zakelijke klanten stimuleren door aanbieden alternatieve mogelijkheden.
 • Digitale watermeters om inzicht in waterverbruik te krijgen en verspilling tegen te gaan.

Route 4: Alternatieve bronnen bieden aan nieuwe industriële klanten

Als regionaal geworteld bedrijf willen we actief bijdragen aan een Groningen waarin waterwinning, natuur, landbouw, economische ontwikkelingen en leefbaarheid elkaar niet in de weg zitten, maar juist versterken. Daarom bieden wij grootzakelijke klanten via onze industriewaterdochter North Water in plaats van drinkwater duurzame alternatieven aan.

Acties

 • Bouw van een industriewaterfabriek en aanleg van een industriewaterleiding om nieuwe industriële klanten in de Eemshaven te voorzien van industriewater uit het Eemskanaal.
 • Haalbaarheidsonderzoek aanleg industrie- waterleiding voor nieuwe zakelijke klanten in Delfzijl.
 • Onderzoek naar hergebruik effluent van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Garmerwolde als bron voor nieuwe industriële klanten.
 • Participeren in onderzoek naar de mogelijkheden van grootschalige ondergrondse opslag van zoet water in de bodem, voor het overbruggen van droge periodes met minder beschikbaarheid van oppervlaktewater.

Route 5: Voldoende bronnen voor drinkwater realiseren, nu en later

De voorgaande routes gaan vooral over het verminderen van het watergebruik. Dat alleen is echter niet voldoende; we moeten ook werken aan onze bronnen. Bijvoorbeeld door onze bestaande bronnen goed te beschermen, zodat we die kunnen blijven gebruiken. Bronbescherming, omgevingsmanagement, belangenbehartiging en samenwerken met andere regionale stakeholders blijven daarom belangrijk. Daarbij hebben we nadrukkelijk aandacht voor het voorkomen van negatieve effecten op natuur en milieu.

Acties

 • Uitbreiden vergunnings- en productiecapaciteit bestaande winningen (korte termijn).
 • Zoektocht naar nieuwe wingebieden voor het duurzaam veilig stellen van de drinkwatervoorziening (lange termijn).

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.