Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Watertransitie Groningen

Het drinkwatergebruik in Nederland stijgt en tegelijkertijd vindt klimaatverandering plaats. Bovendien wordt in Groningen steeds duidelijker dat de beschikbaarheid van water een belangrijke voorwaarde is voor economische ontwikkeling.

Maar juist die beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goed water staat onder druk. Aandacht voor duurzaam (drink-)watergebruik is dan ook van groot belang zodat we voldoende water voor nu en later kunnen blijven garanderen.

Watertransitie Groningen

Daarom zet Waterbedrijf Groningen via verschillende routes vol in op ‘Watertransitie Groningen’. Een uitgebreide routekaart met als belangrijkste doel het duurzaam veilig stellen van de drinkwatervoorziening in Groningen én het actief bijdragen aan een Groningen waarin waterwinning, natuur, landbouw, economische ontwikkelingen en leefbaarheid elkaar versterken. Dit doen wij in samenwerking met verschillende regionale partijen zoals de provincie, waterschappen en collega waterbedrijven. Hieronder volgen de vijf routes in de watertransitie.

 

Route 1: De eigen waterhuishouding en bedrijfsvoering verder optimaliseren

Natuurlijk stellen we alles in het werk om onze eigen waterhuishouding zoveel mogelijk te optimaliseren. Bijvoorbeeld door scherp te zijn op lekverliezen in ons leidingnet.

Acties:
 • Met behulp van data science beter zicht krijgen op onze productie- en distributieverliezen, hierdoor de reactietijd verkorten en onze processen hiermee verbeteren.
 • Met assetmanagement werken wij aan de continue verbetering van onze processen zodat we de prestaties van ons drinkwatersysteem (pompstations en leidingnet) nu en in de toekomst kunnen blijven optimaliseren.

Route 2: Bewustwording watergebruik bij consumenten vergroten

Nederlanders gebruiken dagelijks een grote hoeveelheid topkwaliteit drinkwater. Meer dan ze denken en meer dan nodig is. Tijd voor bewustwording én actie!

Acties:
 • Waterbesparingscampagne ‘Zuinig op ons water’: campagne om klanten bewust te maken van hun watergebruik. Via on- en offline media geven we praktische en laagdrempelige waterbesparingstips voor thuis.
 • Actief uitdelen van douchecoaches.
 • Versturen van e-mail nieuwsbrieven met waterbesparingstips voor huis en tuin.
 • Gebruiksmanager op eigen website waarmee klanten kunnen uitrekenen hoeveel water ze gebruiken met bijbehorende bespaartips.
 • Samenwerking met andere waterbedrijven en regionale samenwerkingspartners om ‘Zuinig op ons water’ nog verder te verspreiden.

Route 3: Waterbesparing bij zakelijke klanten realiseren

De groeiende watervraag zien we ook terug bij onze zakelijke klanten. In zowel uitbreiding van de drinkwatervraag bij bestaande klanten als door de vestiging van nieuwe bedrijven. In dialoog met deze klanten kijken we naar de mogelijkheden voor besparing en hergebruik van water.

Acties:
 • Bedrijfsbezoeken om mogelijkheden voor waterbesparing en -hergebruik te inventariseren en bespreken
 • Duurzaam watergebruik bij zakelijke klanten stimuleren door aanbieden alternatieve mogelijkheden.
 • Digitale watermeters om inzicht in waterverbruik te krijgen en verspilling tegen te gaan.

Route 4: Alternatieve bronnen bieden aan nieuwe industriële klanten

Als regionaal geworteld bedrijf willen we actief bijdragen aan een Groningen waarin waterwinning, natuur, landbouw, economische ontwikkelingen en leefbaarheid elkaar niet in de weg zitten, maar juist versterken. Daarom bieden wij grootzakelijke klanten via onze industriewaterdochter North Water in plaats van drinkwater duurzame alternatieven aan.

Acties:
 • Bouw van een industriewaterfabriek en aanleg van een industriewaterleiding om nieuwe industriële klanten in de Eemshaven te voorzien van industriewater uit het Eemskanaal.
 • Haalbaarheidsonderzoek aanleg industrie- waterleiding voor nieuwe zakelijke klanten in Delfzijl.
 • Onderzoek naar hergebruik effluent van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Garmerwolde als bron voor nieuwe industriële klanten.
 • Participeren in onderzoek naar de mogelijkheden van grootschalige ondergrondse opslag van zoet water in de bodem, voor het overbruggen van droge periodes met minder beschikbaarheid van oppervlaktewater.

Route 5: Voldoende bronnen voor drinkwater realiseren, nu en later

We moeten op zoek naar nieuwe, aanvullende bronnen, om in de groeiende drinkwatervraag te kunnen blijven voorzien. Als het om drinkwater gaat, staan veiligheid en betrouwbaarheid vanzelfsprekend voorop. Daarbij hebben we nadrukkelijk aandacht voor het voorkomen van negatieve effecten op natuur en milieu. Dit doen we in nauwe samenwerking met de provincies Groningen en Drenthe, WMD Drinkwater en andere regionale stakeholders.

Acties:
 • Uitbreiden vergunnings- en productiecapaciteit bestaande winningen (korte termijn).
 • Zoektocht naar nieuwe wingebieden voor het duurzaam veilig stellen van de drinkwatervoorziening (lange termijn).

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.