Skip to content Skip to navigation

Samenstelling Raad van Commissarissen

Samenstelling

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:

 • Dhr. H. Beerda
  Voorzitter (lid Remuneratiecommissie)
 • Mw. T.H. Haseloop
  Vice voorzitter/secretaris (voorzitter Remuneratiecommissie)
 • Mw. I. Noordhoff
  lid (lid Audit commissie)
 • Mw. E. Schieven
  lid (lid Business commissie)
 • Dhr. H.A. Snapper
  lid (voorzitter Audit commissie)
 • Dhr. N.D. Smit
  lid (voorzitter Business commissie)

 

Alle leden zijn door de aandeelhouders benoemd op voordracht van de Raad van Commissarissen, waarbij de heer H.A. Snapper is aanbevolen door de ondernemingsraad. Alleen mevrouw E. Schieven is op basis van haar recht, zoals opgenomen in de statuten, voorgedragen door B&W van de gemeente Groningen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.