Skip to content Skip to navigation

Facts & figures

Wist u dat er 5115 km waterleiding ligt in stad en ommeland?

 • N.V. Waterbedrijf Groningen heeft geen winstoogmerk.
 • Onze aandeelhouders zijn de gemeenten: Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland, Leek, Loppersum, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerwolde, Westerkwartier, en de provincie Groningen. In tegenstelling tot andere waterbedrijven keren we onze aandeelhouders geen dividend uit, zodat onze tarieven laag kunnen blijven.
 • Via vijf productielocaties levert Waterbedrijf Groningen aan ruim 575.000 klein- en grootverbruikers 44 miljard liter drinkwater. De productielocaties zijn te vinden in de plaatsen De Punt, Onnen, Nietap, de Groeve en Sellingen.
 • Van al het geleverde water komt ruim 7 miljard liter uit de Drentsche Aa. De rest is afkomstig van grondwater uit waterwinningsgebieden.
 • De totale lengte van de hoofdwaterleidingen in ons distributienet bedraagt 5115 kilometer leiding; dat is te vergelijken met de afstand Groningen-Dubai.

140 jaar water

In dit jaarverslag kijken we verder terug dan één jaar en staan we stil bij ons 140-jarige bestaan. In ons jubileumjaar vierden we datgene wat ons bindt, elke dag weer: 24/7 water, al 140 jaar lang. We zagen dit jubileum als een hele mooie en natuurlijke aanleiding om – nog meer dan gebruikelijk - ons verhaal te vertellen. Zichtbaar te maken wat we doen en aandacht te vragen voor de thema’s waarmee wij ons bezig houden, samen met andere partijen. Dat deden we door stil te staan bij onze geschiedenis, maar ook door aandacht te vragen voor de uitdagingen die voor ons liggen: voldoende schoon en betrouwbaar water voor later.

Ga naar Jaarverslag 2019

 • De voorloper van Waterbedrijf Groningen is opgericht in 1879.
 • De missie van Waterbedrijf Groningen luidt: als maatschappelijke onderneming de waterbelangen in de regio duurzaam veiligstellen. Dat wil zeggen dat we niet alleen leverancier van verschillende soorten water zijn, ook leveren we een bijdrage aan zaken als volksgezondheid, natuurbehoud, het creëren van duurzame bronnen, bestuurlijke vraagstukken, ruimtelijke ordening, werkgelegenheid en innovatie.
 • Waterbedrijf Groningen neemt onder meer (direct of indirect) deel in de bedrijven North Water (industriewater), WLN (centrum voor watertechnologie), Waterbedrijf Groningen Duurzaam BV, WarmteStad BV, Aquaminerals ( voorheen Reststoffenunie) en Kiwa Water Holding. Daarnaast werken we samen met allerlei innovatieve en/of maatschappelijke partijen, zoals topinstituut Wetsus (kennisontwikkeling watertechnologie), VEI (Vitens Evides International), Energy Valley, Sensor Universe en diverse milieu- en natuurorganisaties zoals Het Groninger Landschap.
 • Onze joint venture North Water BV levert 17 miljard liter industriewater (demiwater en proceswater) per jaar, en behandelt zij  afvalwater voor de industrie (35.000 VE’s).
 • Via WLN leveren we technologisch onderzoek en advies aan commerciële partijen en controleren we de kwaliteit van ons drink- en industriewater.
 • Sinds 2014 zijn onze Energie & Water-activiteiten ondergebracht in de BV Waterbedrijf Groningen Duurzaam. Deze richt zich op het vinden en bieden van oplossingen op het gebied van energievraagstukken waarin water een rol speelt. Het werkterrein omvat dan ook in het bijzonder warmteprojecten, waarin water fungeert als opslag- en transportmedium.
 • WarmteStad BV is het nutsbedrijf van de Gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen dat aan Stadjers en bedrijven voor de lange termijn betrouwbare, betaalbare en bovendien duurzame warmte-(en/of koude-)oplossingen biedt.

 • Het netto bedrijfsresultaat over 2017 bedroeg € 2,1 miljoen. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserves. Waterbedrijf Groningen keert geen dividend uit.Onze 221 medewerkers zorgen ervoor dat onze klanten 7 dagen per week, 24 uur per dag goedkoop en betrouwbaar drinkwater hebben.
 • Elk jaar besteden we een half procent van onze omzet aan internationale samenwerking.
 • Wij zijn al jaren één van de goedkoopste drinkwaterleveranciers van Nederland.
 • Onze klanten waardeerden ons in 2017 met een gemiddeld tevredenheidscijfer van 7,8.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.