Skip to content Skip to navigation

Omgevingswet en drinkwater

De Omgevingswet, die naar verwachting op 1 juli 2022 in werking treedt, kent veel instrumenten die zeker ook voor de drinkwatervoorziening een rol (kunnen gaan) spelen. 

Betrouwbaar drinkwater lijkt misschien de normaalste zaak van de wereld, maar eigenlijk is het heel bijzonder. Waterbedrijf Groningen is samen met u verantwoordelijk voor een betrouwbare drinkwatervoorziening in Groningen, nu en in de toekomst. Voor deze zorgplicht is goede samenwerking van groot belang.

Samen met u bekijken we dan ook graag hoe u de openbare drinkwatervoorziening duurzaam kunt opnemen in de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan of een waterplan. Onderstaande informatie kan u daarbij helpen. We schetsen de kaders, verantwoordelijkheden en onze aanpak én bieden u graag hulp en advies.

Drinkwaterbelang in Omgevingswet

De Omgevingswet, die naar verwachting op 1 juli 2022 in werking treedt, kent veel instrumenten die zeker ook voor de drinkwatervoorziening een rol (kunnen gaan) spelen. In een omgevingsvisie, -plan en -programma leggen gemeenten vast wat er in de leefomgeving en in de ondergrond van de gemeente gebeurt. Het veiligstellen van de drinkwatervoorziening legt u hier ook in vast. 

Zoals u weet, is de drinkwatervoorziening in Nederland van nationaal belang. Hierbij hoort kritieke infrastructuur die nodig is voor winning en distributie van het drinkwater. Vanwege de toenemende druk op de ruimte in de ondergrond is het cruciaal dat het drinkwaterbelang genoemd wordt in uw omgevingsvisie of -plan. Zo is geborgd dat ook drinkwater wordt meegenomen in ruimtelijke gebiedsopgaven en -keuzes. 

Bescherming van onze bronnen

Waterbedrijf Groningen wil actief bijdragen aan een Groningen waarin landbouw, infrastructuur, energietransitie, waterverdelingsvraagstukken, woningbouwontwikkelingen en economische ontwikkelingen elkaar niet in de weg zitten, maar juist versterken.

Wij werken graag met u mee!

Wij helpen u graag om in het kader van de Omgevingswet vorm te geven aan een goede borging van het drinkwaterbelang in Groningen. Zo hebben wij al conceptteksten voorbereid die u hieronder kunt downloaden en kunt gebruiken in uw (Blauwe) omgevingsvisie. Weet u niet zeker welke type beschermingszones er zich in uw gemeente bevinden? Raadpleeg dan de  Grondwaterkaart van Groningen of het Geoportaal van Drenthe.

Omgevingswet: wat zijn de raakvlakken met drinkwater?

Hoe zorgt de wet ervoor dat drinkwaterbelangen worden gewaarborgd? En welke rol vervullen drinkwaterbedrijven daarbij?

Lees het artikel op Drinkwaterplatform

Contact

Heeft u aanvullende vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Omgevingsmanager Gerda Brilleman, g.brilleman@waterbedrijfgroningen.nl.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.