Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Storingen & werkzaamheden

Storing melden?

U kunt een storing 24/7 doorgeven via (050) 3 688 688. Kies optie 1.

Direct melden

Er zijn op dit moment geen storingen.

Gebied

Opwierderweg 67 en hoger, de Dr Sprengerweg nrs. 1 t/m 8 en Parksingel 1

Omschrijving

Inbouwen nieuw leidingdeel

Gebied

Akkerstraat / Koolstraat / Lewestraat
Pastorielaan / Schoolstraat / Sickinghestraat
Tuinbouwstraat / Van Berumstraat
Van Starkenborghstraat

Omschrijving

Het doorverbinden van de nieuwe waterleiding op het bestaande net:-Schoolstraat / Akkerstraat-Van Berumstraat-Tuinbouwstraat / Koolstraat

Gebied

Vossenweg

Omschrijving

Waterbedrijf Groningen voert binnenkort enkele werkzaamheden uit in het winveld ter hoogte van de Vossenweg - Hekkenweg en op het terrein van productielocatie Sellingen. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het project Renovatie en Nieuwbouw Sellingen. Hieronder lichten wij de werkzaamheden toe die in de periode februari-maart plaatsvinden. 1. Werkzaamheden in winveld en op locatie Sellingen: medio februari – medio maart 2024 We gaan later dit jaar (medio 4e kwartaal 2024 tot medio 1e kwartaal 2025) zeven bestaande bronnen verwijderen en drie tot vier nieuwe winputten aanbrengen in het winveld - ter hoogte van de Hekkenweg. Ter voorbereiding hierop gaan we eerst voorbereidende werkzaamheden uitvoeren aan de bestaande kabels en leidingen in het winveld en op onze productielocatie. Deze werkzaamheden voeren we uit van half februari tot half maart 2024. Wat merkt u van de werkzaamheden- Er is kans op geluid- en verkeershinder: denk hierbij aan logistieke aan – en afvoer van materiaal/materieel en vervoersbewegingen van uitvoerend personeel. Daarnaast wordt het zandpad Vossenweg tijdelijk gedurende 2-3 weken gestremd, het fietspad blijft wel toegankelijk. - De werkzaamheden vinden regulier plaats op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur. Verder zorgen we voor een zogeheten bouwplaats-voorziening inclusief hekwerk en 24/7 toezicht door inzet van een bouwwatch-installatie. - De werkzaamheden aan het leidingnet kunnen incidenteel drukschommelingen veroorzaken. Dit houdt in dat u soms een kort moment iets meer of minder waterdruk kan ervaren. - De uitvoering vindt plaats van ca 12 februari tot circa 15 maart. 2. Bomenkap: start uitvoering vanaf 12 februari  Een ander onderdeel van het totale project Sellingen is de toekomstige bouw van een nieuw filtergebouw achter het bestaande hoofdgebouw op onze locatie Sellingen. Hiervoor is het noodzakelijk enkele bomen te kappen. Zowel de provincie als de gemeente hebben inmiddels de noodzakelijke kapvergunning aan Waterbedrijf Groningen toegekend. We starten in de week van 12 februari met de bomenkap. Deze werkzaamheden duren circa een tot anderhalve week. Tijdens deze periode is er kans op geluid- en verkeershinder door de uitvoering van de bomenkap. De werkzaamheden gebeuren in nauw overleg met de gemeente en Staatsbosbeheer en aan het einde van het project volgt uiteraard een herplant van diverse bomen, zoals ook in eerdere bijeenkomsten is toegelicht. Meer informatie en contactgegevensMeer algemene informatie over het project staat op de projectpagina op onze website: www.waterbedrijfgroningen.nl/projectsellingen. Heeft u tussendoor vragen of opmerkingen, neemt u dan contact met ons op via het mailadres: projectsellingen@waterbedrijfgroningen.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met Wiejanda Moltmaker, afdeling Klant en Communicatie, via telefoonnummer 050 –368 8635. Op basis van uw vragen/opmerkingen zorgt zij voor een juiste doorverwijzing/beantwoording.Met vriendelijke groet, N.V. Waterbedrijf Groningen

Gebied

Nijveenlaan, Stoppelmanstraat

Omschrijving

Het saneren van de Ac distributieleiding in de Nijveenlaan ter hoogte van de huisnummers 8  t/m 20 en in de Stoppelmanstraat vanaf de Nijveenlaan tot huisnummer 46. Tevens worden de huisaansluitingen gesaneerd op de volgende adressen; Nijveenlaan 8.10, 12, 14, 16, 18, 20 en de Stoppelmanstraat 48, 52 en 52.

Gebied

Hoofdstraat "tussen de bruggen"
Havenstraat

Omschrijving

Waterbedrijf Groningen gaat in de Hoofdstraat-Havenstraat werkzaamheden uit voeren aan het drinkwaterleidingnet. We doen dit om u ook in de toekomst te kunnen voorzien van een ongestoorde levering van drinkwater. De werkzaamheden gaan van start op maandag 22 januari 2024 en duren tot circa begin april 2024. Betrokken bewoners van genoemde straten hebben een informatiebrief ontvangen. 

Gebied

Opwierderweg 14 t/m 116 em Graaf Edzardstraat 11 t/m 111.

Omschrijving

Het rooien van het bestaande drinkwaternet en het aanbrengen van nieuwe distributie leidingen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.