Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Controle drinkwaterinstallaties

Sinds jaar en dag is Waterbedrijf Groningen uw betrouwbare drinkwaterleverancier. Dagelijks leveren we drinkwater van een goede kwaliteit aan bedrijven en huishoudens. Tot aan de voordeur is die kwaliteit onze verantwoordelijkheid.

Voldoen aan regelgeving

U bent volgens de Drinkwaterwet (artikel 30) verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van de binneninstallatie en de drinkwaterkwaliteit daarvan. Omdat zowel u als wij er baat bij hebben dat de kwaliteit van uw drinkwaterinstallatie voldoet aan de wettelijke eisen, is het onze taak en plicht (zie drinkwaterwet artikel 24) te controleren of drinkwaterinstallaties als de uwe voldoen aan de huidige regelgeving.

Risicoklasse

Uw installatie wordt ingedeeld in de risicoklasse ‘beperkt’, ‘verhoogd’ of ‘sterk verhoogd risico’. De risicoklasse is afhankelijk van de gebruikte apparatuur en/of soort gebruik, bijvoorbeeld als er zorg of logies wordt verleend. Uw drinkwaterinstallatie wordt, afhankelijk van het risiconiveau, regelmatig geïnspecteerd door inspecteurs van Waterbedrijf Groningen op het voldoen aan de technische eisen en mogelijke bacteriegroei zoals bijvoorbeeld legionella. Op www.infodwi.nl leest u alles over veilige en efficiënte drinkwaterinstallaties.

Preventie van legionella is één van de speerpunten van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT, voormalig VROM). Daarom wijst ILT regelmatig bepaalde categorieën bedrijven aan die met voorrang geïnspecteerd moeten worden.

Legionella is een bacterie die de veteranenziekte kan veroorzaken. De ziekteverschijnselen kunnen variëren van een fikse verkoudheid tot een flinke griep met longontsteking.
Infectie vindt plaats door het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water, verspreid in de lucht (aerosolen). De ziekte wordt niet van de ene mens op de andere overgebracht. Ook van het drinken van met legionella besmet water krijgt men geen veteranenziekte.

Drinkwater bevat allerlei mineralen, zouten, stoffen en bacteriën. In de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit staan alle waterkwaliteitseisen voor veilig drinkwater. Zoals welke stoffen juist in drinkwater moeten voorkomen, en welke juist niet of beneden een maximale norm of richtwaarde. Wilt u weten wat de samenstelling van uw drinkwater is? Op deze pagina kunt u uw postcode invoeren en de kwaliteitsgegevens van het geleverde drinkwater van uw productielocatie opvragen. De kwaliteitsgegevens worden continu geüpdatet en zijn te downloaden als PDF.

Slechts onder bepaalde omstandigheden kunnen legionellabacteriën gevaar opleveren. De watertemperatuur moet tussen 25 en 50 graden Celsius zijn (vanaf 20 graden Celsius kan al langzame uitgroei plaatsvinden).
Bovendien moeten de bacteriën ook nog eens de kans krijgen zich te vermeerderen in slijmlaagjes aan de binnenkant van leidingen of in het bezinksel op de bodem van leidingen en reservoirs. Dit is vooral in langdurig stilstaand water het geval.
Besmetting is alleen mogelijk als het besmette water wordt verneveld en de hele kleine waterdruppeltjes worden ingeademd. Verneveling van water vindt plaats bij huishoudelijk gebruik van leidingwater (zoals douchen), maar ook in whirlpools, bij bepaalde bedrijfsmatige processen, bij sommige vormen van luchtbehandeling (airconditioning) en bij koeltorens.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.