Richtlijnen graafwerk

Bedachtzaam aan het werk in de ondergrond staat bij ons hoog in het vaandel. Zodoende hebben we ook onze eigen richtlijnen opgesteld. Voor derden voor het werken in de nabijheid van onze ondergrondse infrastructuur en/of van onze deelnemingen.

Doel van deze beheerrichtlijnen is om onze ondergrondse infrastructuur veilig te stellen. In geval van graaf, aanplant en/of andere werkzaamheden in de nabijheid van ons leidingnet is het immers voor alle betrokken partijen een gezamenlijke zorg om zorgvuldig te handelen en mogelijke schade te voorkomen. Dit is in wederzijds belang, maar zeker ook in het belang van de burger, de klant.

In geval van voorgenomen werk is het daarom raadzaam dat deze beheerrichtlijnen in een zo vroeg mogelijk stadium worden besproken door de betrokken partijen, en worden meegenomen bij de voorbereiding en de uitvoering van het werk.

In geval van twijfel over de te nemen (voorzorgs)maatregelen, neem dan contact op met de Toezichthouder van Waterbedrijf Groningen via (050) 368 86 88. Lees hier onze Beheerrichtlijnen  of onze Instructiekaart zorgvuldig graven.