Controle drinkwaterinstallaties

Controle drinkwaterinstallaties

Sinds jaar en dag is Waterbedrijf Groningen uw betrouwbare drinkwaterleverancier. Dagelijks leveren we drinkwater van een goede kwaliteit aan bedrijven en huishoudens. Tot aan de voordeur is die kwaliteit onze verantwoordelijkheid.

U bent volgens de Drinkwaterwet (artikel 30) verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van de binneninstallatie en de drinkwaterkwaliteit daarvan. Omdat zowel u als wij er baat bij hebben dat de kwaliteit van uw drinkwaterinstallatie voldoet aan de wettelijke eisen, is het onze taak en plicht (zie drinkwaterwet artikel 24) te controleren of drinkwaterinstallaties als de uwe voldoen aan de huidige regelgeving.

Risicoklasse

Uw installatie wordt ingedeeld in de risicoklasse ‘beperkt’, ‘verhoogd’ of ‘sterk verhoogd risico’. De risicoklasse is afhankelijk van de gebruikte apparatuur en/of soort gebruik, bijvoorbeeld als er zorg of logies wordt verleend. Uw drinkwaterinstallatie wordt, afhankelijk van het risiconiveau, regelmatig geïnspecteerd door inspecteurs van Waterbedrijf Groningen op het voldoen aan de technische eisen en mogelijke bacteriegroei zoals bijvoorbeeld legionella. Op www.infodwi.nl leest u alles over veilige en efficiënte drinkwaterinstallaties.

Preventie van legionella is één van de speerpunten van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT, voormalig VROM). Daarom wijst ILT regelmatig bepaalde categorieën bedrijven aan die met voorrang geïnspecteerd moeten worden.