Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Samenwerking waterketen

Mede door de verandering van het klimaat moeten we in Nederland anders omgaan met alle vormen van water en waterbeheer. Regels en wetten veranderen en taken verschuiven. De waterketen wordt steeds meer als geheel benaderd.

Waterketen Groningen Noord-Drenthe

Sinds 2012 vormen 27 Groninger en Drentse gemeenten, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, Waterleidingmaatschappij Drenthe en Waterbedrijf Groningen het samenwerkingsverband Waterketen Groningen/Noord-Drenthe. De waterketen is een initiatief van de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) en de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG), als noordelijk initiatief dat voortkomt uit het landelijke Bestuursakkoord Water. Het doel van het samenwerkingsverband is in de eerste plaats lagere kosten voor drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering, en daarnaast het uitwisselen van kennis en ervaring in de waterketen. Dat moet leiden tot verhoging van de kwaliteit van de waterorganisaties, hun producten en diensten en vermindering van de kwetsbaarheid van de deelnemende organisaties.

Website Samenwerking Waterketen Groningen Drenthe

In Groningen en Noord-Drenthe werken alle gemeenten, waterschappen en waterbedrijven samen in de waterketen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.