Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Water en energie

De overgang van een fossiele naar een duurzame energievoorziening staat hoog op de maatschappelijke agenda. Waterbedrijf Groningen wil een bijdrage leveren aan de realisering van de regionale ambities op dit gebied.

Waterbedrijf Groningen Duurzaam

Met Waterbedrijf Groningen Duurzaam richten wij ons op energievraagstukken, waarin water een rol speelt. Zo leveren we vanaf 2014 restwarmte afkomstig uit de zuivelfabriek van FrieslandCampina in Bedum aan sporthal en zwembad De Beemden. In Hoogezand-Sappemeer krijgen sportcentrum De Kalkwijck en cultureel centrum Huis voor Cultuur sinds 2016 duurzame warmte vanuit een warmtenet, dat een biomassaketel als duurzame warmtebron heeft. In 2017 hebben we met de gemeente Loppersum en nog veertien andere partijen een samenwerkingsovereenkomst getekend om invulling te geven aan onderzoek naar het energietransitieplan Loppersum. Waterbedrijf Groningen Duurzaam voegt zo haar kennis en kunde toe aan de energietransitie bij gemeenten in de provincie Groningen.

'Energietransitie biedt vooral kansen voor drinkwatersector’

Theo Venema van Warmtestad aan het woord over welke rol een drinkwaterbedrijf kan spelen bij de energietransitie.

Lees meer

Warmtestad

WarmteStad werd in 2014 opgericht door de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen. Dit duurzame nutsbedrijf richt zich op de inzet van water als warmtedrager bij de levering van betrouwbare, betaalbare en duurzame warmte en koude oplossingen. Hiermee levert WarmteStad een bijdrage aan een duurzame toekomst van de stad Groningen.

Website WarmteStad

WarmteStad is het duurzame nutsbedrijf van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen dat aan stadjers en bedrijven voor de lange termijn betrouwbare, betaalbare en bovendien duurzame warmte (en/of koude) oplossingen biedt.

De aanleg van een warmtenet is voor gemeenten en provincies een duurzame oplossing in de energietransitie. Er komen er steeds meer leidingen en kabels in de ondergrond vlakbij de drinkwaterleidingen te liggen die warmte uitstralen. Dat heeft nadelige effecten op het drinkwater in het leidingnet. Een warmtenet moet zorgvuldig aangelegd worden. Wij geven graag advies aan gemeenten en provincies om opwarming van de bodem te voorkomen. Zo kunnen we samen zorgen dat de afstand tussen waterleidingen en warmte-afgevende infrastructuur voldoende is.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.