Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

woz

Toelichting WOZ-objecten

Hieronder leest u aanwijzingen voor het invullen van de verklaring. Lees deze voordat u de verklaring invult.

Aantal WOZ-objecten bepalen
U kunt deze verklaring pas invullen als u het aantal WOZ-objecten hebt bepaald. Volg daarvoor onderstaande zes stappen:

1. De wateraansluiting bevindt zich op het adres dat vermeld is in de e-mail of brief.
2. Stel vast op welke plaatsen het water wordt gebruikt dat via deze wateraansluiting wordt geleverd. Is er sprake van meerdere gebouwen en/of terreinen? Dan kunt u dit het beste doen door een plattegrond te tekenen en deze mee te sturen met de verklaring.
3. Weet u om welke gebouwen en/of terreinen het gaat? Dan kunt u van die gebouwen en/of terreinen de taxatieverslagen raadplegen.
– Bent u huurder op het adres dat wij in de verklaring noemen? Dan kunt u voor het invullen van de verklaring het beste contact opnemen met de verhuurder.
– Gaat het om een particulier adres? Dan kunt u taxatieverslagen raadplegen door met uw DigiD in te loggen op www.mijnoverheid.nl. Kies vervolgens voor Persoonlijke gegevens – WOZ. Kijk op www.waterbedrijfgroningen.nl/woz voor een uitgebreidere uitleg.
– Gaat het om een bedrijf? Dan kunt u daarvoor het beste even contact opnemen met uw gemeente.
4. Is er één taxatieverslag? Dan is er sprake van één WOZ-object. Is er sprake van meerdere taxatieverslagen? Dan geeft het aantal verslagen aan om hoeveel WOZ-objecten het gaat.
5. Vul het aantal WOZ-objecten in op de verklaring. Vul daarna de rest van de verklaring in en vergeet deze niet te ondertekenen.
6. We stellen het op prijs als u relevante bijlagen meestuurt met de verklaring. Dit helpt ons bij het correct verwerken daarvan.

Uitzondering
Zijn er meerdere WOZ-objecten maar worden deze door de Belastingdienst als één object gezien? Dan gaat het om een uitzondering. In dit geval zijn de WOZ-objecten van één eigenaar en zijn deze in gebruik bij één gebruiker. De eigenaar en gebruiker hoeven hiervoor niet dezelfde personen te zijn.

Wel moeten deze objecten op hetzelfde terrein of aangrenzende terreinen liggen. In deze situatie is er sprake van de ‘complex’ bepaling. Er kan dan één WOZ-object ingevuld worden. Wij vragen u dit wel te onderbouwen met de benodigde documentatie.

Meerdere wateraansluitingen
Is er sprake van meerdere wateraansluitingen op uw terrein? Dan verzoeken wij u voor elke wateraansluiting een verklaring in te vullen en op de verklaringen te verwijzen naar elkaar. Via www.waterbedrijfgroningen.nl/woz kunt u een eventuele extra verklaring invullen.