Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Disclaimer & privacy

De website van N.V. Waterbedrijf Groningen en van haar dochterondernemingen (hierna gezamenlijk “Waterbedrijf Groningen”) is met zorg samengesteld. Waterbedrijf Groningen streeft ernaar de daarin opgenomen informatie zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden.

Er wordt echter geen garantie gegeven omtrent de volledigheid of juistheid van de informatie die op de website of de daarin opgenomen verwijzingen of hyperlinks is vermeld. Evenmin wordt garantie gegeven voor het foutloos functioneren van de website. Waterbedrijf Groningen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, in welke vorm ook, ten gevolge van of in verband met het gebruik van de website of de daarin opgenomen of daarmee verkregen informatie. Aan de gegevens die in deze website zijn weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Hieronder vind je het volledige document Disclaimer en Privacy.

Disclaimer en privacy