Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Over drinkwater

Hoe zorgen we er iedere dag voor dat er schoon water bij jou uit de kraan komt?

Alles over drinkwater

In Groningen vormen zowel grond- als oppervlaktewater de basis voor de bereiding van drinkwater.

Ons drinkwater is uit de grond of de rivieren gepompt, gezuiverd en komt na gebruik weer terug in de natuur.

Als het waterwingebied of het grondwaterbeschermingsgebied verontreinigd raakt, dan heeft dat gevolgen voor de kwaliteit van het drinkwater.

Als je door het waterwinverbod extra kosten moet maken of inkomstenschade lijdt, kun je een beroep doen op de Landbouwschaderegeling.

Als grondwateronttrekking zorgt voor een wat lagere grondwaterstand en daardoor een lagere gewasopbrengst voor agrariërs.

In de samenleving

Bekijk onze openbare watertappunten op de kaart. Of vraag zelf een watertappunt aan.

Stichting Water for Life is een initiatief van de Nederlandse drinkwaterbedrijven, waaronder Waterbedrijf Groningen.