Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Van bron tot kraan

In Groningen vormen zowel grond- als oppervlaktewater de basis voor de bereiding van jouw drinkwater. Grondwater is afkomstig van het Drents Plateau. In waterwingebieden pompen we het op. De Drentsche Aa is de bron van het oppervlaktewater.

De bron van ons drinkwater

Jaarlijks leveren we 44 miljard liter drinkwater. Daarvan is ruim 7 miljard liter afkomstig uit de Drentsche Aa. Het overige deel is grondwater. Nadat het grond- of oppervlaktewater gewonnen is, gaat het naar de zuivering om het geschikt te maken als kraanwater.

Zuivering grondwater

Grondwater is van nature erg schoon. Hierdoor hoeft het maar minimaal gezuiverd te worden. Nadat het grondwater in een winput is opgepompt gaat het naar de voorfilter. Hier wordt door beluchting het ijzer en ammonium verwijderd. Vervolgens gaat het water naar de nafilter waar door beluchting mangaan (metaal) wordt verwijderd. Het gezuiverde water gaat dan richting de reinwaterkelders waar het wordt opgeslagen en klaar is voor transport naar jou, onze klant.

Zuivering oppervlaktewater

Het begint bij de Drentsche Aa. Het oppervlaktewater stroomt langs een rooster, zodat bladeren, takken en andere drijvende zaken worden verwijderd. Daarna gaat het eerst naar het mengbekken waar het water door de lange verblijftijd een natuurlijke zuivering ondergaat. Het water verblijft gemiddeld 60 dagen in het mengbekken, zodat grote schommelingen in troebelheid en temperatuur worden afgevlakt voordat het naar het zuiveringsproces wordt gepompt.

In de eerste zuiveringsstap gaat het water naar de coagulatie. Hier wordt een vlokmiddel toegevoegd, zodat zwevende vuildeeltjes samenklonteren. Door het continu roeren van het water worden de vuildeeltjes zwaarder en dikker. Het vuil zakt naar de bodem en wordt afgevoerd.

Vervolgstappen

Vervolgens gaat het water naar het filtratie- en desinfectieproces. De eerste stap in dit proces bestaat uit een zogenaamde ‘Dubbellaagse-filtratie’. Een soort snelfilter bestaand uit antraciet en zand. De volgende stap is een Actiefkool-filtratie. Ook wordt het water gedesinfecteerd met behulp van UV-Desinfectie. Een zeer doeltreffend middel om micro-organismen en eventuele bacteriën en virussen in het water te doden.

Tot slot gaat het water nog een laatste keer door een filter en wordt het water belucht door het over een cascade te laten vallen. Na de cascade wordt het gezuiverde water naar de reinwaterkelders gepompt en opgeslagen en is klaar voor transport naar jou, onze klant.

Naar de kraan

De reinwaterkelders, een soort drinkwaterpakhuizen zijn het vertrekpunt voor de reis naar jouw kraan. Van hieruit wordt het water het leidingnet in gepompt. In totaal zo’n 5200 km leiding, hemelsbreed iets meer dan de afstand Groningen – Abu Dhabi!

Kwaliteitscontrole

In elke fase, van winning, zuivering tot de distributie van het drinkwater, nemen medewerkers van het laboratorium van WLN watermonsters. Op die monsters voeren zij metingen uit, waarbij op diverse kwaliteitsfactoren wordt gelet. Kortom: we laten niets aan het toeval over.

Meisjes drinken water

Lees meer over drinkwater