Van bron tot kraan

Bron tot kraan

Grondwater vormt de basis voor de bereiding van uw drinkwater. Dit is afkomstig van het Drents Plateau. In waterwingebieden pompen we het op. Maar behalve grondwater maken we ook gebruik van oppervlaktewater uit de Drentsche Aa.

Jaarlijks leveren we 47 miljard liter drinkwater. Daarvan is ruim 5 miljard liter afkomstig uit de Drentsche Aa. Hoewel dit een relatief schone rivier is, moet er toch nog veel gebeuren voordat het water geschikt is voor consumptie.

In elke fase van het zuiveringsproces nemen onze medewerkers van het laboratorium watermonsters. Op die monsters voeren zij metingen uit, waarbij op diverse kwaliteitsfactoren wordt gelet. Kortom: we laten niets aan het toeval over.

De reis naar de kraan, van Groningen naar Dubai

Na het proces van zuivering komt het water in de zogeheten reinwaterkelders, een soort drinkwaterpakhuizen. Dit is het vertrekpunt voor de reis naar de kraan. Van hieruit wordt het water het leidingnet in gepompt.

4939 kilometer: dat is de totale lengte van alle waterleidingen in het verzorgingsgebied van Waterbedrijf Groningen samen. Hemelsbreed iets meer dan de afstand Groningen – Dubai!

Hoe werkt het precies?

Wilt u precies weten hoe het proces van waterzuivering in zijn werk gaat? En wat u zelf kunt doen aan het zo min mogelijk verspillen van water? Bekijk dan hieronder de film van OOG TV.