Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Waterkwaliteit

Geen levensmiddel in ons land staat onder strengere controle dan drinkwater. Wilt u weten wat de samenstelling van uw drinkwater is? Dan kunt u hier de kwaliteitsgegevens in uw postcodegebied opvragen.

Eisen aan het Nederlandse drinkwater

Geen levensmiddel in ons land staat onder strengere controle dan drinkwater. In de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit staat precies omschreven welke stoffen er wel en niet in het drinkwater mogen voorkomen, en in welke hoeveelheden. Ons drinkwater staat – van bron tot kraan – onder controle van het geaccrediteerde laboratorium WLN.

Van onze vijf productielocaties houdt WLN bij welke stoffen er in het drinkwater zitten. Uiteraard is van geen enkele stof meer aanwezig dan wettelijk is toegestaan en wordt u niet ziek van dergelijke stoffen. In de tabel bovenaan deze pagina kunt u de kwaliteitsgegevens van uw eigen postcodegebied opvragen.

Drinkwaterkwaliteit Nederland: het beste kraanwater ter wereld?

De drinkwaterkwaliteit in Nederland is dik in orde. Maar hoe zit het dan met al die stoffen – van giftige bestrijdingsmiddelen tot industriële lozingen en medicijnresten – die een bedreiging vormen voor de drinkwatervoorziening?

Wettelijke normen

Er is veel vastgelegd over drinkwaterkwaliteit. Bijvoorbeeld welke maximale temperatuur kraanwater mag hebben, wat het minimale zuurstofgehalte is en hoeveel ijzer, zout en natrium erin mag zitten. Ook staat benoemd welke bacteriën niet in drinkwater horen en is voor een groot aantal stoffen de maximaal toegestane concentratie beschreven. Deze concentratie verschilt per stof en varieert van milli- tot nanogrammen per liter drinkwater. Eén milligram is 0,001 gram en één nanogram is 0,000 000 001 gram.

Medicijnresten in water

Van pijnstillers tot hormoonverstorende stoffen, elk jaar belandt minstens 140.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater in Nederland.

Baby’s, ouderen, mensen met chronische aandoening

Bij het vaststellen van de eisen voor drinkwater wordt rekening gehouden met de meest kwetsbare inwoners van ons land, zoals zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s, ouderen en mensen met een chronische aandoening. Ook voor hen moet het kraanwater veilig en gezond zijn. Daarbij bekijken onderzoekers op welke manieren het lichaam deze stoffen nog meer binnenkrijgt, bijvoorbeeld via de lucht en via voeding

Extra voorzichtig zijn de onderzoekers bij nieuwe stoffen in het milieu, zoals bepaalde chemische stoffen of nieuwe geneesmiddelen waarnaar nog volop onderzoek wordt gedaan. Bij enige onzekerheid over het mogelijke effect op de gezondheid, worden extra veiligheidsmarges in acht genomen. Dit wordt het voorzorgsprincipe genoemd.

Waken over de kwaliteit van ons drinkwater

Drinkwater: het is letterlijk en figuurlijk de basis van WLN. Dagelijks vinden er controles plaats: van bron tot tap.

Lees verder

PFAS

De aanwezigheid van PFAS in voedsel, bodem, lucht en (kraan)water en het effect daarvan op de gezondheid is veel in het nieuws vanwege een recent RIVM-onderzoek. Het RIVM vindt het verantwoord om kraanwater te drinken. Wel adviseert het onderzoeksinstituut dat de totale hoeveelheid PFAS die mensen gedurende hun leven binnenkrijgen via voedsel en drinkwater verder omlaag moet.

Drinkwater bevat allerlei mineralen, zouten, stoffen en bacteriën. In de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit staan alle waterkwaliteitseisen voor veilig drinkwater. Zoals welke stoffen juist in drinkwater moeten voorkomen, en welke juist niet of beneden een maximale norm of richtwaarde. Wilt u weten wat de samenstelling van uw drinkwater is? Op deze pagina kunt u uw postcode invoeren en de kwaliteitsgegevens van het geleverde drinkwater van uw productielocatie opvragen. De kwaliteitsgegevens worden continu geüpdatet en zijn te downloaden als PDF.

Resten van humane geneesmiddelen komen na zuivering van afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZIs) in het oppervlaktewater. Deze zuivering haalt niet alle stoffen uit het water. Ook komen geneesmiddelen met rivierwater uit het buitenland in Nederland terecht. Diergeneesmiddelen komen in het oppervlaktewater terecht via af- en uitspoeling na bemesting van het land, of via afvalwater uit mestverwerkingsinstallaties en viskwekerijen. Vanuit oppervlaktewater en via de bodem komen resten van geneesmiddelen in het grondwater terecht.

Het effect dat geneesmiddelen hebben, is afhankelijk van de dosis. De concentraties van geneesmiddelen die wij aantreffen in het drinkwater zijn zeer laag. De effectieve dagelijkse dosis die men slikt is vele malen hoger (100.000 tot meer dan een miljoen).

Voor de volksgezondheid heeft dit geen gevolgen”, zegt Caroline Moermond, senior beleidsadviseur van het RIVM op het gebied van medicijnresten. “De drinkwaterzuivering zorgt ervoor dat het oppervlaktewater gezuiverd wordt van het overgrote deel van de verontreinigende stoffen. Daardoor zijn de concentraties van medicijnresten in drinkwater veel te laag om effect te hebben op het menselijk lichaam.”

  • Zuiveren
  • Zorgen dat het er niet in komt, door in samenspraak met diverse partijen maatregelen te nemen. Zoals voorlichting over inleveren van niet-gebruikte medicijnen, ipv door de wc spoelen. Of speciale afvalwaterzuiveringen in de buurt van ziekenhuizen.
  • Onderzoek doen naar nog betere zuiveringsmethoden
  • Medicijnfabrikanten oproepen om biologisch afbreekbare medicijnen te maken

Waterbedrijf Groningen treft in haar grondwaterbronnen slechts incidenteel zeer laage concentraties aan van medicijn(resten).
Het waterlaboratorium WLN, dat voor ons de drinkwaterkwaliteit continu bewaakt, werkt met een rapportagegrens op haar meetapparatuur. Onder een bepaalde concentratie zijn de meetgegevens niet meer “betrouwbaar” en worden deze gerapporteerd als “niet aanwezig in meetbare concentraties”. Deze rapportagegrens (0,05 µg/l) ligt 20x lager dan de wettelijke norm voor medicijn(resten) in ons drinkwater (1 µg/l). Tot nu toe vinden we geen concentraties van medicijn(resten) boven deze rapportagegrens in ons grondwater.

In onze oppervlaktewaterbron (Drentsche Aa) worden incidenteel zeer lage concentraties van medicijnresten aangetroffen. Deze resten worden in de zuivering verwijderd.

Bent u langer dan een week niet thuis geweest? Dan raadt Waterbedrijf Groningen aan uw drinkwaterleiding 1 minuut door te spoelen. Zodra kraanwater langere tijd stilstaat, loopt de kwaliteit terug. Bij een temperatuur van 25 graden of hoger is er bovendien kans op bacteriegroei in uw waterleiding. Om besmetting met de legionellabacterie te voorkomen, raden we u aan vooral de douchekop door te spoelen. Door alle warme en koude kranen bij thuiskomst 1 minuut door te laten lopen heeft u weer lekker vers kraanwater.

Doorspoeltips:

  • Spoel eerst uw toilet door
  • Zet de warme en koude kraan tegelijkertijd aan en laat het op lauwe temperatuur goed doorstromen
  • Spoel alle kranen één minuut door
  • Spoel de douchekop door, ondergedompeld in een gevulde emmer met water. Zo ontstaat er geen verneveling.

Dat hangt er vanaf. Drinkwater heeft niet overal dezelfde kwaliteit als in Nederland. Vooral in landen rond de Middellandse Zee en in Afrika of Azië is het oppassen geblazen.

Tips voor een onbezorgde vakantie in deze gebieden
Het is altijd verstandig om water voor consumptie 3 minuten te koken. Eenvoudiger, maar duurder is het kopen van water in flessen. Koopt u flessen water op straat? Let erop dat de flessen verzegeld zijn. Misschien koopt u anders toch nog kraanwater. Dit geldt ook in restaurants of cafés. Laat flesjes bij voorkeur aan uw tafel open maken. Laat geen ijsblokjes aan uw drank toevoegen. Ook die zijn vaak gemaakt van kraanwater. Fruit, rauwe groente en salade kan gewassen zijn in leidingwater. Als het leidingwater officieel veilig is, maar drinken wordt afgeraden, kunt u het meestal wel gebruiken om bijvoorbeeld uw tanden te poetsen of mee te koken. Bekijk hier de kwaliteit van het drinkwater per land.

Bij terugkomst van vakantie raden wij aan uw kranen 1 minuut door te spoelen.

Hoe hard het drinkwater in uw buurt is, kunt u gemakkelijk bepalen met onze hardheidscheck. Klik hier om die te starten.

U heeft een waterfilter geïnstalleerd, bijvoorbeeld omdat u een waterontharder heeft, en ziet dat de filter al na enkele weken verkleurt. Waarom is dat?

Drinkwater bevat van nature stoffen, zoals ijzer en mangaan, die niet met het blote oog waarneembaar zijn maar wel in het water thuis horen. Als u een waterfilter installeert, blijft een deel van deze stoffen achter in het filter en dit geeft vaak een ‘bruinige’ kleur. Hoe fijner het filter (bijv. 50 of 100 micron) hoe groter de verkleuring.

Zijn de stoffen die zorgen voor de verkleuring van mijn waterfilter schadelijk voor de gezondheid?
Nee, deze stoffen kunnen geen kwaad omdat deze stoffen van nature in het water voorkomen en er ook in thuis horen.

Waterbedrijf Groningen ontraadt het gebruik van waterfilters. Het water dat bij u thuis uit de kraan komt, is zodanig gezuiverd dat het aan strenge wettelijke kwaliteitseisen voldoet.

Hoe voorkom ik dat mijn waterfilter/waterontharder bevriest in de winter
De belangrijkste oorzaak voor bevroren waterleidingen, watermeters en waterfilters/waterontharder is tocht. Dus zit uw waterfilter/waterontharder op een plek waar het niet verwarmd is en waar het bovendien tocht, is dat het eerste dat u kunt verbeteren. Zorg dat de ruimte zoveel mogelijk tochtvrij is. Dat kan door tochtstrippen aan te brengen en kieren en scheuren te dichten.

Kan een bevroren waterfilter/waterontharder de oorzaak zijn dat ik geen water heb?
Ook een bevroren waterfilter/waterontharder kan ervoor zorgen dat u geen watertoevoer hebt. Het is erg aan te raden bij de installatie van uw waterfilter/waterontharder te overleggen met de installateur wat de beste plaats is en daarbij ook na te denken of deze plaats in de winter met strenge vorst ook nog geschikt is. Wij kunnen in geval van bevriezing helaas niet helpen. Daarvoor kunt u zich het beste richten tot uw leverancier of installateur. Zij kunnen u verder helpen.

Het is erg koud en ik heb geen stromend water
Het vriest en er komt geen water uit de kraan. Is mijn waterleiding bevroren of kan het ook mijn waterfilter/waterontharder zijn? Soms is het niet direct duidelijk. Een bevroren waterfilter/waterontharder kan de oorzaak zijn dat er geen water uit de kraan komt.

Hoe kom ik er achter of mijn waterfilter/waterontharder bevroren is?
-zet de aftapkraan open die bij de watermeter zit
-komt daar water uit dan is de waterleiding niet bevroren maar de meter of het filter

Wat te doen bij een bevroren waterfilter/waterontharder
Een bevroren waterfilter/waterontharder is vervelend. We kunnen u echter geen tips geven over hoe u die zou kunnen ontdooien. Er zit elektronica in en dat betekent dat u bij uw installateur of leverancier moet informeren wat u het beste kunt doen. Zij kunnen u verder helpen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.