Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Waterkwaliteit

Geen levensmiddel in ons land staat onder strengere controle dan drinkwater. Wil je weten wat de samenstelling van jouw drinkwater is? Vul hieronder jouw postcode in en je ziet de waterkwaliteitsgegevens in jouw postcodegebied.

Eisen aan het Nederlandse drinkwater

In de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit staat precies omschreven welke stoffen er wel en niet in het drinkwater mogen voorkomen, en in welke hoeveelheden. Ons drinkwater staat – van bron tot kraan – onder controle van het geaccrediteerde laboratorium WLN.

Van onze vijf productielocaties houdt WLN bij welke stoffen er in het drinkwater zitten. Uiteraard is van geen enkele stof meer aanwezig dan wettelijk is toegestaan en wordt u niet ziek van dergelijke stoffen.

Wettelijke normen

Er is veel vastgelegd over drinkwaterkwaliteit. Bijvoorbeeld welke maximale temperatuur kraanwater mag hebben, wat het minimale zuurstofgehalte is en hoeveel ijzer, zout en natrium erin mag zitten. Ook staat benoemd welke bacteriën niet in drinkwater horen en is voor een groot aantal stoffen de maximaal toegestane concentratie beschreven. Deze concentratie verschilt per stof en varieert van milli- tot nanogrammen per liter drinkwater. Eén milligram is 0,001 gram en één nanogram is 0,000 000 001 gram.

Kwetsbare inwoners

Bij het vaststellen van de eisen voor drinkwater wordt rekening gehouden met de meest kwetsbare inwoners van ons land, zoals zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s, ouderen en mensen met een chronische aandoening. Ook voor hen moet het kraanwater veilig en gezond zijn. Daarbij bekijken onderzoekers op welke manieren het lichaam deze stoffen nog meer binnenkrijgt, bijvoorbeeld via de lucht en via voeding

Extra voorzichtig zijn de onderzoekers bij nieuwe stoffen in het milieu, zoals bepaalde chemische stoffen of nieuwe geneesmiddelen waarnaar nog volop onderzoek wordt gedaan. Bij enige onzekerheid over het mogelijke effect op de gezondheid, worden extra veiligheidsmarges in acht genomen. Dit wordt het voorzorgsprincipe genoemd.

Lees meer over waterkwaliteit

Van pijnstillers tot hormoonverstorende stoffen, elk jaar belandt minstens 140.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater in Nederland.

RIVM: inname van PFAS moet omlaag, kraanwater is veilig