Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Waterwingebieden

Een deel van het drinkwater voor inwoners uit de provincie Groningen wordt uit grondwater gewonnen. Via winputten in waterwingebieden wordt het water opgepompt en geschikt gemaakt als kraanwater.

Wat is een waterwingebied?

Het waterwingebied is het gebied direct rondom de winputten. Een druppel regen die hier valt, doet er zo’n 60 dagen over om de winput te bereiken. Rondom het waterwingebied liggen grondwaterbeschermingsgebieden. Deze zijn aangewezen om de kwaliteit van het grondwater schoon te houden. Als het waterwingebied en/of het grondwaterbeschermingsgebied verontreinigd raakt, dan heeft dat gevolgen voor de kwaliteit van het drinkwater. Het gebruik van meststoffen, bestrijdingsmiddelen en lozingen in de bodem zijn voorbeelden van activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de drinkwaterwinning. Deze activiteiten zijn in het waterwingebied vanuit de provinciale omgevingsverordening dan ook verboden.

Wat te doen bij een verontreiniging?

Als een machine of voertuig vloeistoffen lekt, neem dan maatregelen om verdere lekkage te voorkomen. Verwijder zo spoedig mogelijk de verontreiniging, bijvoorbeeld de verontreinigde grond. Verwijder de machine of het voertuig zo snel mogelijk uit het waterwingebied en meld dit direct.

Neem bij een ongeval of een verontreiniging direct contact op met:

 • (0800) 020 20 13 (bij een verontreiniging in de provincie Drenthe)
 • (050) 318 00 00 (bij een verontreiniging in de provincie Groningen)

Geef daarbij aan:

 • Aard van de verontreiniging (bijvoorbeeld olie)
 • Locatie van de verontreiniging
 • Aard van de vrijgekomen stoffen
 • Hoeveelheid vrijgekomen stoffen
 • Betrokken voertuigen en personen

Hoe kun je schade voorkomen?

Niet gebruiken:

 • Chemische middelen ten behoeve van onderhoud aan installaties mogen alleen na een werkvergunning worden gebruikt. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht
 • Bestrijdingsmiddelen
 • Alle vormen van meststoffen (organisch en kunstmeststoffen)

 

Wel gebruiken of doen:

 • Biologisch afbreekbare olie voor hydraulische systemen, met erkend certificaat
 • Alkylaatbrandstoffen, bijvoorbeeld Aspen
 • Jaarlijks gekeurde machines
 • Deugdelijke vaten of jerrycans voor brandstof of olie. Voorkom lekkage of omvallen
 • Vul machines buiten het waterwingebied en het grondwaterbeschermingsgebied of op een vloeistofdichte bestrating, of maak gebruik van een lekbak
 • Parkeer auto’s en overige voertuigen buiten het waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied, of op vloeistofdichte parkeerplaatsen

Meer lezen