Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Landbouwschaderegeling Drentsche Aa

De bescherming van de Drentsche Aa als belangrijke bron voor drinkwater. Meer zichtbare biodiversiteit aan de waterkant. Minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het vasthouden van regen- en grondwater voor gewassen op het land. Het zijn doelen van een unieke ‘groenblauwe’ samenwerking in Noord-Drenthe.

Bescherming drinkwaterbron Drentsche Aa

Aan deze samenwerking werken al 45 boeren en tuinders langs de Drentsche Aa mee, door een strook grond langs de oevers van de beek niet agrarisch te bewerken en te helpen er kruiden- en bloemrijke buffers te laten ontstaan. Ter compensatie van de inkomensderving en extra onderhoudskosten zijn LTO Noord en Waterbedrijf Groningen voor de deelnemers opnieuw een vierjarige vergoedingsregeling overeengekomen. Deze regeling is recent verlengt voor het teeltjaar 2023.

Onderlinge Landbouwschaderegeling Waterwinning Drentsche Aa

De Drentsche Aa, en de strook grond van vier meter aan beide zijden, valt onder het zogenaamde grondwaterbeschermingsgebied. Concreet houdt dit in dat er in dit gebied een verbod is op:

  • het innemen van water uit de Drentsche Aa voor het vullen van landbouwspuitmachines;
  • het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Als je – als eigenaar of gebruiker van grond in dit gebied – door dit verbod extra kosten moet maken of inkomstenschade lijdt, dan kun je een beroep doen op de Onderlinge Landbouwschaderegeling Waterwinning Drentsche Aa. Kijk op deze kaart of je agrarische percelen in de beschermingszone liggen, en je daarmee in aanmerking komt voor compensatie. Je kunt hiervoor gebruik maken van het Aanvraagformulier schaderegeling Drentsche Aa. Wil je eerst meer informatie, leest u dan het document Toelichting Schaderegeling Drentsche Aa.

Grondwaterbescherming