Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Let op: onze Zelf Regelen omgeving is op dit moment buiten gebruik. Je kunt momenteel geen wijzigingen doorgeven via onze portal.

Beloond met ISO 55001:2014 certificaat

In december 2018 is door Lloyds het certificaat ISO55001:2014 aan Waterbedrijf Groningen toegekend. Een mooie prestatie die bevestigt dat we weer een stap verder zijn in het 24/7 beheersen van onze prestaties, risico’s en kosten.

Grip op prestaties, risico’s en kosten

Waterbedrijf Groningen is een asset intensief bedrijf en wil de prestaties van haar assets als systeem, nu en in de toekomst, beheren en optimaliseren onder maatschappelijk aanvaardbare risico’s. Aan de hand van asset management werken wij aan de continue verbetering van onze processen. Op basis van het verbeterprogramma ‘Excelleren in asset management’, dat in 2015 werd gestart, brachten wij de afgelopen jaren op een gestructureerde manier in het hele asset management proces verbeteringen aan. De focus lag hierbij op een goede grip op prestaties, risico’s en kosten, tegen de achtergrond van ‘Samen 24/7 beheersbaar’.

Continu verbeteren

In 2018 vond de ISO 55001-audit plaats. De auditeurs gaven in algemene zin terug een positieve indruk van het waterbedrijf te hebben; we hebben zichtbaar aandacht voor continu (willen) verbeteren, grote betrokkenheid bij het werk en aantoonbaar voldoende kennis van zaken. Maar er werd ook een aantal ‘minor non-conformities’ geconstateerd waarvoor concrete verbeterplannen zijn opgesteld. Deze zijn samen met het audit-rapport met voordracht aan Lloyds overlegd. In december 2018 ontvingen we het bericht dat het certificaat ISO55001:2014 aan ons is toegekend.