Skip to content Skip to navigation

Samen nadenken hoe verantwoord brand te blussen

  • Gepubliceerd op 21 juli 2018

Naast drinkwater levert Waterbedrijf Groningen zo mogelijk ook bluswater, zodat de brandweer bij brand water uit ons drinkwaternet kan halen via een brandkraan. Die brandkranen moeten onderhouden worden. En die brandkranen vragen wat van ons drinkwaternet: hoe het ontworpen moet worden om aan een mogelijke extra vraag te voldoen.

Dankzij goede, proactieve samenwerking heeft een werkgroep van de Veiligheidsregio Groningen en Waterbedrijf Groningen onderzocht hoe de bluswatervoorziening in de Provincie Groningen zodanig moet worden ingericht, dat dit rekening houdt met de wens van het waterbedrijf om een zelfreinigend drinkwater leidingnet te realiseren. Gezamenlijk is gekozen voor het afscheid nemen van slecht functionerende brandkranen (minder dan 30m2/uur) en daarvoor alternatieven te zoeken. De resterende brandkranen blijven de basis van de bluswatervoorziening.

Toch mooi te ervaren dat door rekening te houden met elkaars belangen de beste oplossing kan worden gekozen tegen de laagste maatschappelijke kosten. En daar profiteren alle inwoners van onze provincie van.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.