Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Samenwerken gaat soms van au!

Sinds 2014, maar eigenlijk ook al daarvoor, werken alle gemeenten van Groningen en Noord-Drenthe, de beide waterschappen en twee drinkwaterbedrijven samen in de Waterketen. In de samenwerkingsovereenkomst staat als eerste doelstelling vermeld: “de maatschappelijke kosten in de waterketen te verlagen (minder meerkosten)”. Binnen de samenwerking proberen we steeds meer te denken “als waren wij één organisatie”. Samen de goede dingen doen tegen de laagste maatschappelijke kosten.

In de praktijk is dat echter nog een flinke zoektocht. Dat bleek ook recent uit het voornemen (of besluit!) van sommige gemeenten om de huidige gedragsregeling rondom het verleggen van kabels en leidingen éénzijdig op te zeggen en zelf een Algemene Verordening voor Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) vast te stellen. Natuurlijk is dat het goed recht van een gemeentelijke overheid maar hoe moet ik dat zien in het licht van onze samenwerking? Even afgezien van een kostenverschuiving richting de samenwerkingspartner, wordt die straks geconfronteerd met een tiental individuele AVOI’s met allemaal verschillende afspraken en tarieven? En hoe gaan wij als Waterbedrijf straks om met die verschillen? Moeten we die dan weer in rekening gaan brengen bij de betreffende inwoners uit specifiek die gemeente?

Kortom: veel gedoe waar uiteindelijk toch ook onze klanten, en daarmee dus ook onze inwoners iets van zullen gaan merken. En laat ik nou altijd begrepen hebben dat we de waterketensamenwerking vooral zijn gaan doen om de gezamenlijke kosten voor de burger te beperken.

Tijdens onze komende Aandeelhoudersvergadering op donderdag 28 juni a.s. om 16.00 willen we dit onderwerp met de gemeenten bespreken.

Mario Post
Omgevingsmanager

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.