Verklaring WOZ-eenheden


Lees voor het invullen van onderstaande verklaring de toelichting door.

Verklaring WOZ-eenheden

Waterbedrijf Groningen is verplicht Belasting op Leidingwater (BoL) te heffen. Deze belasting dragen wij af aan de Belastingdienst. Wij heffen de BoL over uw volledig drinkwaterverbruik. Hier is een uitzondering op. Dit heeft te maken met het aantal WOZ-objecten.

Uw gemeente bepaalt het aantal WOZ-objecten
Uw gemeente bepaalt uit hoeveel WOZ-objecten een adres bestaat. Informatie daarover vindt u op uw aanslagbiljet onroerende zaakbelasting of het taxatieverslag.

Vrijstelling van BoL boven 300 m³
Verbruikt u per jaar meer dan 300 m³ drinkwater? Dan kunt u vrijgesteld worden van BoL boven het waterverbruik van 300 m³ (op basis van 365 dagen) per WOZ-object. U betaalt dan alleen BoL tot 300 m³ (op basis van 365 dagen) per WOZ-object. Wij moeten dan wel beschikken over een door u ingevulde verklaring die u hieronder aantreft.

Verklaring WOZ-objecten Belasting op Leidingwater

1. Klantgegevens


Kenmerk (zie email of brief)

Initialen

Naam (Bedrijfsnaam)

Adres

Postcode

Plaats

E-mailadres

Telefoonnummer

2. Adresgegevens van de wateraansluiting (indien afwijkend van 1.)


Adres

Postcode en plaats

3. Aantal WOZ-objecten


Aantal zelfstandige WOZ-objecten waarover water geleverd wordt via de hierboven genoemde wateraansluiting.

Adressen, kadastrale aanduidingen en WOZ-objectnummers van deze zelfstandige objecten:

4. Als er sprake is van meerdere WOZ-objecten


Is er sprake van meerdere eigenaren?
janee
Zo ja, wilt u dan hieronder de namen invullen?

5. Als er sprake is van meerdere WOZ-objecten en een gedeelde watervoorziening


Wordt de watervoorziening gedeeld door meerdere huishoudens/bedrijven?
janee
Zo ja, wilt u dan hieronder de (bedrijfs) namen invullen?

6. Ondertekening


Met het aanvinken verklaart u alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

Ik heb kennis genomen van de toelichting en deze verklaring naar waarheid ingevuld