Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Aandeelhoudersvergadering op bijzondere locatie en met bijzondere gasten

Water voor later

Op donderdag 27 juni 2019 hebben de aandeelhouders van Waterbedrijf Groningen hun voorjaarsvergadering gehouden op de productielocatie Sellingen. Daarin werd o.a. het Jaarverslag 2018 vastgesteld. Onder de titel ‘Water voor later!’ laten we graag zien wat we in 2018, in samenwerking met velen, hebben gedaan en bereikt én waar onze uitdagingen voor de toekomst liggen.

Warmtenet
Daarna werd er door de directeur van Warmtestad een toelichting gegeven op het RvC besluit om het Warmtenet Noordwest in de Stad Groningen via de restwarmte van datacenters op het Zernike terrein te voeden.

Voldoende water voor de toekomst
De aandeelhouders zijn ook meegenomen in de vraag naar onze zoektocht naar voldoende water voor de toekomst, waarbij we kostbaar grondwater voornamelijk willen gebruiken voor drinkwater. En de industrie bij voorkeur willen voorzien van water uit andere bronnen, zoals hergebruik, oppervlaktewater of rioolwatereffluent.

Herbenoeming RvC-leden
Drie leden van onze RvC zijn herbenoemd. Voorzitter Ab Meijerman en Piet Pellenbarg (op voordracht van de gemeente Groningen) voor 2 jaar en Ineke Noordhoff voor 4 jaar.

Friese huisartsen keren even terug
Ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van ons bedrijf brachten de oprichters, twee Friese huisartsen, een verrassingsbezoek aan de vergadering in Sellingen. Zij waren natuurlijk erg benieuwd naar hoe ‘hun’ waterbedrijf zich in de afgelopen 140 jaar had ontwikkeld. Samen met de aanwezige aandeelhouders en RvC-leden maakten zij een korte historische reis door het pompstation. Daarbij maakte men kennis met een aantal medewerkers van ons bedrijf die allemaal iets vertelden over recente ontwikkelingen, werkzaamheden en uitdagingen rondom drinkwaterwinning en distributie. Wereldkampioen fitters Dennis Smit en Harry Boels gaven een mooie demonstratie van hun vakmanschap. Volkomen gerustgesteld konden de huisartsen vervolgens weer ‘huiswaarts’ gaan.