Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Let op: onze Zelf Regelen omgeving is op dit moment buiten gebruik. Je kunt momenteel geen wijzigingen doorgeven via onze portal.

Boeren en tuinders helpen mee met bescherming drinkwaterbron Drentsche Aa

De bescherming van de Drentsche Aa als belangrijke bron voor drinkwater. Meer zichtbare biodiversiteit aan de waterkant.

De bescherming van de Drentsche Aa als belangrijke bron voor drinkwater. Meer zichtbare biodiversiteit aan de waterkant. Minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het vasthouden van regen- en grondwater voor gewassen op het land. Het zijn doelen van een unieke ‘groenblauwe’ samenwerking in Noord-Drenthe.

Hier werken al 45 boeren en tuinders langs de Drentsche Aa aan mee, door een strook grond langs de oevers van de beek niet agrarisch te bewerken en te helpen er kruiden- en bloemrijke buffers te laten ontstaan. Ter compensatie van de inkomensderving en extra onderhoudskosten zijn LTO Noord en Waterbedrijf Groningen voor de deelnemers opnieuw een vierjarige vergoedingsregeling overeengekomen.

Drentsche Aa belangrijke bron voor drinkwater

“Het oppervlaktewater dat we bij De Punt innemen, zuiveren we tot schoon en betrouwbaar drinkwater voor zo’n 200.000 mensen”, vertelt Riksta Zwart, directeur/bestuurder van Waterbedrijf Groningen. “Dat geeft wel aan hoe belangrijk de Drentsche Aa als bron van drinkwater is. En wat er niet in gaat qua vervuiling, hoeven we er ook niet uit te zuiveren.”

Buffer van vier meter

Boeren en tuinders gebruiken geen oppervlaktewater uit de Drentsche Aa en zij gebruiken binnen een strook van vier meter geen gewasbeschermingsmiddelen, om zo de water- en bodemkwaliteit te verbeteren. Dit is vastgelegd in de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV). Daarnaast kiezen de 45 deelnemende boeren en tuinders er ook voor om op deze buffer geen gewassen te telen en helpen zij om er kruiden- en bloemrijke buffers te laten ontstaan. Gedeputeerde Hans Kuipers: “Ik ben blij met de goede onderlinge samenwerking tussen LTO Noord, Waterbedrijf Groningen en de provincie. Samen met ook de agrariërs en de inwoners zorgen we voor een schone Drentsche Aa. Door geen gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken in het Drentsche Aa gebied én de strook grond van vier meter aan beide zijden, creëren we een buffer tussen de beek en de akker. Zo proberen we de beek schoon te houden en zien we vaak mooie bloemrijke akkerranden waar bijen en andere insecten dol op zijn.”

Water vasthouden op het land steeds belangrijker

“Een akkerrand zorgt ook tot wel 30 procent minder afspoeling”, legt Arend Steenbergen, regiobestuurder LTO Noord regio Noord, uit. “Naast het voorkomen van het afspoelen van water, kijken we steeds meer naar methodes waarmee we water op het perceel beter kunnen vasthouden voor de gewassen en afspoeling naar het oppervlaktewater voorkomen. Een gezonde bodem, goede gewassen en de juiste maatregelen dragen daar allemaal aan bij.”

Geertje Enting heeft met haar gezin een gemengd bedrijf met melkvee en akkerbouw in Anderen. Het bedrijf is één van de deelnemers en ze is blij met de regeling: “We maakten altijd al gebruik van de schaderegeling voor de spuitvrijezones. Nu is het ook mogelijk om deze spuitvrije zones te combineren met andere initiatieven zoals randen met bloemen en kruiden. De financiële compensatie vanuit het Waterbedrijf Groningen is daarmee ook een waardering voor onze bijdrage aan het verbeteren van de waterkwaliteit en biodiversiteit van de Drentsche Aa.”

Vergoedingsregeling deelnemende boeren en tuinders

Arend Steenbergen vervolgt: “Hier staat wel tegenover dat de deelnemers – dit zijn er nu al 45, maar kunnen er veel meer worden – inkomstenderving en extra onderhoudskosten ondervinden. Daarom hebben we met Waterbedrijf Groningen opnieuw goede afspraken gemaakt over een vergoedingsregeling. Zo kunnen de boeren en tuinders gezond en lekker voedsel voor ons blijven produceren.”

Landbouwschaderegeling

Ter compensatie van de inkomensderving en extra onderhoudskosten zijn LTO Noord en Waterbedrijf Groningen voor de deelnemers opnieuw een vierjarige vergoedingsregeling overeengekomen. Lees meer over de landbouwschaderegeling.