Skip to content Skip to navigation

Glasvezel gecombineerd met aanleg waterleiding

  • Gepubliceerd op 10 september 2020

In Noordoost Groningen wordt de aanleg van nieuwe waterleidingen gecombineerd met de aanleg van glasvezel

Waterbedrijf Groningen is samen met industriewaterdochter North Water bezig de watervoorziening in Noordoost-Groningen te verstevigen. North Water bouwt een nieuwe industriewaterzuivering op het RWZI-terrein Garmerwolde en samen leggen we in één tracé – vanaf Garmerwolde via Appingedam richting de Eemshaven – twee transportleidingen aan voor industrie- en drinkwater. De een is nodig om het industriewater vanuit Garmerwolde te kunnen afleveren aan de afnemers in Noordoost-Groningen. En de ander is nodig om onze drinkwaterinfrastructuur in het leveringsgebied Noordoost-Groningen robuust te maken en de leveringszekerheid in dit gebied te verstevigen. Je zou het niet gelijk verwachten maar onderdeel van de aanleg van de transportleidingen is ook de aanleg van een glasvezelkabel.

Glasvezelkabel in mantelbuis blazen

De aanleg van het hele tracé omvat 28 kilometer industriewater- en 44 kilometer drinkwaterleiding en passeert tig landerijen, spoor- en wegkruisingen.  Tijdens de aanleg van het leidingtracé wordt er ook een mantelbuis meegenomen. Dit is een lege buis die gebruikt kan worden om in een later stadium glasvezel in aan te brengen. Inmiddels zijn we gestart met het inblazen van de glasvezelkabel. We streven ernaar dit ze zoveel mogelijk gelijk met de leidingaanleg doen om overlast voor de omgeving tot een minimum beperken.

Inmiddels is de eerste 9 kilometer van de totaal 38 kilometer al in de mantelbuis geblazen. Dit blazen is een techniek waarbij de glasvezelkabel in de buis wordt gedrukt en door middel van lucht in het midden van de mantelbuis wordt gehouden. Er kan ongeveer 1800 meter per sessie geblazen worden. En dan op het eindpunt wordt de mantelbuis opgegraven en doorgehaald om vervolgens weer 1800 meter kabel in de buis te blazen. De maximale kabellengte bedraagt 5000 meter. Daar waar de kabel eindigt, wordt deze in een handhole (ondergrondse box) verbonden aan de volgende kabel. Dit verbinden wordt lassen genoemd en is wat je noemt precisiewerk.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.