Skip to content Skip to navigation

Pleidooi voor Nationaal Waterakkoord

  • Gepubliceerd op 20 mei 2021

Goed drinkwater, 24/7 uit de kraan, lijkt vanzelfsprekend maar is het niet. Daar is extra inzet voor nodig, óók van het nieuwe kabinet.

Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag door een groeiende economie en bevolking. De kwaliteit van onze drinkwaterbronnen verslechtert bovendien door vervuiling van landbouw, industrie en huishoudens. De drinkwatersector pleit – samen met de waterschappen – voor een watertransitie, gericht op een klimaatrobuust systeem dat de toekomstige waterbeschikbaarheid én waterkwaliteit verzekert. Drinkwaterbedrijven staan daarbij voor grote opgaven en investeringen. De drinkwaterbedrijven vragen meer ruimte om die aan te pakken en te realiseren.

 

Regeerakkoord

Branchevereniging Vewin heeft, tegen de achtergrond van deze uitdagingen, vandaag aan informateur Mariëtte Hamer, een aantal concrete voorstellen gedaan voor een ‘waterparagraaf’ in het Regeerakkoord.

 

Lees het nieuwsbericht van Vewin.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.