Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Spring naar inhoud Spring naar navigatie

RIVM-rapport onderstreept noodzaak snelle actie om drinkwatertekort in 2030 te voorkomen   

Uit recent onderzoek van het RIVM blijkt dat de drinkwaterbedrijven, zonder snelle actie van overheden, niet aan de stijgende vraag naar drinkwater kunnen voldoen. Het RIVM bevestigt hiermee de noodoproep van de drinkwatersector waaronder ook Waterbedrijf Groningen. Als er niets gebeurt, is er naar verwachting bij alle tien drinkwaterbedrijven in heel Nederland in 2030 al sprake van een tekort. 

Voldoende drinkwater is niet langer vanzelfsprekend, dat wordt meer en meer zichtbaar en wordt nu ook bevestigd in het RIVM-rapport, zegt Riksta Zwart directeur van Waterbedrijf Groningen. Wij nemen als drinkwaterbedrijf in Groningen onze verantwoordelijkheid, maar kunnen dit niet alleen. Daarvoor is ook de hulp van de overheid hard nodig. We moeten ons gezamenlijk blijven inzetten voor voldoende goed drinkwater voor morgen!

Op korte termijn verandering nodig

Vewin-voorzitter Peter van der Velden: “Uit het onderzoek van RIVM blijkt wederom dat bij alle 10 drinkwaterbedrijven al voor 2030 extra productiecapaciteit nodig is, in een aantal gevallen al nu of op zeer korte termijn. Het is geenszins zeker dat dit tijdig lukt. Integendeel, drinkwaterbedrijven lopen tegen steeds meer juridische en bestuurlijke belemmeringen aan. Zonder snelle actie van betrokken partijen en in het bijzonder van de provincies ontstaan in steeds meer regio’s knelpunten bij het verzekeren van de drinkwatervoorziening. Daardoor is niet gegarandeerd dat in alle provincies de beoogde nieuwe woningen tijdig van drinkwater zullen kunnen worden voorzien.”

De situatie in Groningen: aanbod beperkt en vraag neemt toe

Ook in Groningen neemt de drinkwatervraag toe: als gevolg van een stijgend watergebruik per persoon én door de groei van de bevolking en de economie. Daarnaast lopen we al enige tijd tegen de grenzen van onze vergunnings- en productiecapaciteit aan. Ook klimaatverandering speelt een rol. Bij een belangrijke bron, de Drentsche Aa, konden we de afgelopen jaren door klimaatverandering steeds moeilijker voldoende water innemen. Tijdens de droge zomers moesten we onze waterinname regelmatig afschalen. Al deze factoren bij elkaar zorgen ervoor dat ook in Groningen een watertekort wordt voorzien in 2030 als er niet snel verandering komt. 

Kwaliteit drinkwaterbronnen

De watervraag neemt dus toe en de beschikbaarheid van bronnen van goede kwaliteit voor de productie groeit niet mee. De kwaliteit van drinkwaterbronnen is afgelopen jaren verslechterd door vervuiling vanuit landbouw, industrie en huishoudens. Daarbij gaat het zowel om langjarige en hardnekkige problemen door bestrijdingsmiddelen en nitraat, maar bijvoorbeeld ook om lozingen van nieuwe, opkomende stoffen. Eerder afgesproken kwaliteitsdoelen voor drinkwaterbronnen worden nog steeds niet gehaald.

Inzet drinkwaterbedrijven

Waterbedrijf Groningen neemt samen met de andere drinkwaterbedrijven haar verantwoordelijkheid maar we kunnen het niet alleen. Alle drinkwaterbedrijven werken al jaren hard aan oplossingen om hun productiecapaciteit te vergroten en brengen in bredere zin mogelijke handelingsperspectieven in kaart. Denk hierbij aan het ontwikkelen van robuuste watersystemen en bronnen, bestaande vergunningen en zuiveringen verder uitbreiden, nieuwe winlocaties zoeken en openen, zoeken naar alternatieve bronnen, beïnvloeden en verminderen van de watervraag door bijvoorbeeld waterbewust bouwen te stimuleren, zoeken naar alternatieven voor drinkwater en het optimaliseren van de eigen productie. Waterbedrijf Groningen heeft bijvoorbeeld in 2019 al besloten om in principe geen drinkwater meer te leveren voor industriële toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen. 

 

Het RIVM heeft in het onderzoek de knelpunten én mogelijke oplossingen voor de drinkwatervoorziening tot 2030 nader onderzocht. Lees hier het hele rapport.  

Watertransitie Groningen

Om ervoor te zorgen dat er voor iedereen voldoende drinkwater is zet Waterbedrijf Groningen in op de watertransitie.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.