Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Aandacht voor belang van grondwaterbeschermings-gebieden

Grondwater is een van de belangrijkste bronnen voor drinkwater in Nederland. Daarom is het belangrijk om deze bronnen te beschermen. Provincie Groningen en Waterbedrijf Groningen helpen bewoners van grondwaterbeschermingsgebieden door alle informatie overzichtelijk op een rijtje te zetten. Woon jij ook in een grondwaterbeschermingsgebied?

Kijk op beschermjedrinkwater.nl voor tips.

Vorig jaar hebben provincie en waterbedrijf onderzoek uitgevoerd onder inwoners van grondwaterbeschermingsgebieden Onnen-De Punt en Sellingen. Hieruit blijkt dat tweederde van de respondenten de regels die gelden in het grondwaterbeschermingsgebied niet kent. Ze geven wel aan dat ze openstaan voor informatie over de regels die er gelden: bijna 9 op de 10 geven aan meer informatie te willen over het wonen in een grondwaterbeschermingsgebied. Van de respondenten weet 98% dat er een waterwingebied in de buurt is. Driekwart weet dat ze in een grondwaterbeschermingsgebied wonen. Aan het onderzoek hebben 262 inwoners meegedaan.

Waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied

Er is een verschil tussen een waterwingebied en een grondwaterbeschermingsgebied. In een waterwingebied wordt daadwerkelijk grondwater gewonnen. Daarom mogen er alleen activiteiten plaatsvinden voor de drinkwaterproductie. Op deze manier wordt voorkomen dat het grondwater rond de putten verontreinigd raakt.

Om het wingebied ligt het grondwaterbeschermingsgebied: hier mogen meer activiteiten plaatsvinden, je mag er bijvoorbeeld gewoon wonen. Maar omdat het een kwetsbaargebied is moet je de speciale regels die er gelden wel naleven. Regenwater dat hier valt, zakt in de bodem en stroomt binnen enkele jaren (maximaal 25 jaar) door de bodem naar de winputten. Als er vervuiling in de grond zit, stroomt dat met het regenwater mee naar de grondwaterbronnen. Daarom is het zo fijn als we het grondwaterbeschermingsgebied ook zo min mogelijk vervuiling.

Wat zijn de extra regels?

Om te voorkomen dat er vervuiling in de bodem en uiteindelijk in het grondwater terecht komt gelden er in het gebied de volgende regels:

  1. Het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen moet worden vermeden.
  2. Het is verboden om dieper dan 3 meter te graven.
  3. Het is verboden om een warmtekoudeopslag-installatie (WKO) in de grond aan te leggen.
  4. Het is verboden een (grond)waterput aan te leggen.
  5. Bij het gebruik van bouwmaterialen moet gelet worden op de milieueffecten. Zo zijn koperen of zinken dakgoten niet gewenst.
  6. Buiten klussen aan de auto en de auto parkeren kan alleen op verhard terrein.
  7. Auto wassen zonder chemische middelen of in de wasstraat.

Drinkwater nu en in toekomst

Door droogte, verzilting en een toenemende watervraag staan drinkwaterbronnen onder druk. Ook vervuiling vanuit landbouw, industrie en huishoudens beïnvloedt de kwaliteit van de bronnen. Daarom schenken we op diverse manieren aandacht aan het beschermen van de bronnen en aan het zuinig omgaan met drinkwater. Door je aan de praktische regels te houden zorgen we er samen voor dat we onze bronnen beschermen.

Provincie Groningen en Waterbedrijf Groningen werken nauw samen bij het beschermen van de drinkwaterbronnen. De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater. Het waterbedrijf pompt het grondwater op, zuivert het tot drinkwater en levert het aan de klant.

Ga naar beschermjedrinkwater.nl om te zien of jij ook in een grondwaterbeschermingsgebied woont

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.